Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Bærekraft handler også om gjenvinning

Innlegg fra SNF-dagen 2023

– Norges beste miljøvernminister gjennom tidene har vært Torbjørn Berntsen, mente adm. direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum. – Det er ham vi har å takke for at Norge ligger på topp når det gjelder retur og panting av plastflasker og aluminiumsbokser. 

Torbjørn Berntsen innførte et avgiftssystem på tomgods av drikkevarer som premierte innsamling og retur. Jo mer som ble samlet inn, jo mindre ble avgiften. Dette avgiftssystemet kombinert med et effektivt innsamlingssystem har vært en suksess. Når drikkevareprodusentene bruker vårt innsamlede materiale, har vi verdens mest effektive ombrukssystem med lavest ressurs og miljøbelastning, sa Kjell Olav Maldum.

Infinitum er et privat eid verdikjedeselskap som drifter en materialpool for aluminium og PET. Det eies av produsenter og handelen med 50 % på hver. Første boks ble pantet 3. mai 1999. Det svært få vet, er at Norge har hatt et pantesystem helt siden 1902.

Infinitum har samlet inn 1.7 milliarder bokser og flasker og 23 000 tonn med PET (plastflasker) og 13 000 tonn med aluminium. Det er mulig å ha 80% resirkulert andel i PET flasker i Norge i dag.

Hele 94 % samles inn via 3700 panteautomater i dagligvarebutikkene, 5 % hentes hos 11300 manuelle pantemottak og 1% via netthandel med forbrukersekk. Tomra har utviklet en ny effektiv panteautomat som man kan tømme sekker i. Materialet som samles inn, er verdifullt materiale som brukes på nytt i svært mange produkter, f.eks. flasker, bokser, klær og bildekk.

Infinitum er ett ombrukssystem for alle produsentene, det er fleksibelt i form og størrelse og bidrar til at materialet brukes 6-8 ganger pr år. Systemet takler forskjellige størrelser og sesongvariasjoner og minimerer materialbehovet. Logistikken er effektiv, men fortsatt rom for forbedringer, mente Kjell Olav Maldum som også mente at «avfallshierarkiet» er misvisende.

Vi må redusere, bruke igjen og resirkulere så mye materiale som mulig.

Plastflasker og aluminium er bedre enn glass. Fordi materialet kan brukes om og om igjen mange ganger.

Kjell Olav Maldum mener suksessfaktoren er logistikk. Infinitum har fire produksjonsanlegg, ett på Heia i Fet, ett i Rogaland, ett i Trondheim og ett i Bjerkvik for Nord-Norge. Snart åpner det femte anlegget i Bergen.