Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Styret

Styret velges av generalforsamlingen som er næringsforumets høyeste myndighet. I 2023 består styret av:

Navn: Firma
Dag Kjensjord, styreleder Madan AS
Bjørn Tore Gjestad, nestleder Nebbenes AS
Espen Tønsberg Bulk Infrastructure AS
Ole Edw. Hagen, styremedlem Advokatfirmaet Økland
Stine Kirkeby, styremedlem Smakfulle Rom AS

Varamedlemmer

Tone Elisabeth H Høglien Bestefarhuset
Fredrik Dahl Styrk Profil AS
Elin Blom Nordengen Aurskog Sparebank

Styret har også opprettet flere fagråd.

Fagråd for Eiendomsutvikling /grunneiere
Fagråd for Reiseliv, turisme og kultur
Fagråd for Handel/eiendomsnæring handel
Fagråd for handel Sørumsand
Fagråd for Miljø og nyskaping: