Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Styret

Styret velges av generalforsamlingen som er næringsforumets høyeste myndighet. I 2017 består styret av:

Navn: Firma
Dag Kjensjord, styreleder Madan AS
Bjørn Tore Gjestad, nestleder Maxbo Sørumsand Bygg AS
Espen Tønsberg Bulk Infrastructure AS
Ole Edw. Hagen,

styremedlem

Advokatfirmaet Økland
Stine Kirkeby, styremedlem Smakfulle Rom AS

Varamedlemmer

Tor-Erik Palmyr Blaker Sparebank
Per Tore Hellne Systemdrift AS
Sverre Ingjer Blaker Regnskapskontor AS

Styret har også opprettet flere fagråd.

Fagråd for Eiendomsutvikling /grunneiere
Fagråd for Reiseliv, turisme og kultur
Fagråd for Handel/eiendomsnæring handel
Fagråd for handel Sørumsand
Fagråd for Miljø og nyskaping: