Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Styret

Styret velges av generalforsamlingen som er næringsforumets høyeste myndighet. I 2024 består styret av:

Navn:Firma:

Dag Kjensjord, styreleder

Madan AS

Espen Tønsberg, styremedlem

Bulk Real Estate AS
Frank Ivar Andersen, styremedlem

FIA Rådgiving AS

Elin Blom Nordengen, styremedlem

Aurskog Sparebank

Varamedlemmer

Navn:Firma:
Tone Elisabeth H HøglienBestefarhuset
Fredrik DahlStyrk Profil AS
Bjørn Tore GjestadNebbenes AS

Revisor

Navn:Firma:
Knut TørnbladAzets Insight AS

Styret har også opprettet flere fagråd.

Fagråd for Eiendomsutvikling /grunneiere
Fagråd for Reiseliv, turisme og kultur
Fagråd for Handel/eiendomsnæring handel
Fagråd for handel Sørumsand
Fagråd for Miljø og nyskaping: