Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Vellykket SNF-dag med bærekraft som tema

Næringslivet må henge med, var budskapet fra SNFs styreleder, Dag Kjensjord, da han på vegne av Sørum Næringsforum og Fet Næringsforening ønsket velkommen til SNF-dagen 2023, den 13. i rekken. I år var 65 påmeldte til denne årlige, faste møteplassen som er en tradisjon og en mulighet for å drøfte dagsaktuelle problemstillinger.

Vi trenger møteplasser

Dag Kjensjord sa at næringslivet trenger møteplasser som SNF-dagen. – Ofte blir vi sittende på vår egen tue og er opptatte av vår daglige drift, og vi mister derved mulighetene i fremtiden, sa han. Denne møteplassen er viktig for å gjøre oss oppmerksomme på at mulighetene finnes, og vi er takknemlige for at Aurskog Sparebank som støtter konferansen, ser det og støtter oss. 

Næringslivet og det offentlige er særdeles avhengig av hverandre. Offentlige instanser legger i meget stor grad premissene for næringsutvikling og næringslivet skaper arbeidsplasser, bidrar til verdiskapning, vekst og utvikling i lokalsamfunnet, slik at innbyggerne kan leve et godt liv.

-Bærekraft har vi snakket om siden midten av 80-tallet, men det er kanskje først nå, – i de senere år, vi ser at det til de grader har blitt en realitet. Ikke minst gir bærekraft oss i næringslivet store forretningsmuligheter. Hvis vi i næringslivet ikke henger med, utnytter mulighetene og tilpasser oss, ender det kanskje i verste fall med nedleggelse av virksomheten vår, konkluderte Dag Kjensjord med før han ga ordet til Lillestrøms nye ordfører, Kjartan Berland, som åpnet konferansen. 

Årets tema gjennomgripende

Bærekraft –  temaet er gjennomgripende, sa ordfører Kjartan Berland, i sin åpningstale ga han et klart signal til næringslivet om hva kommunens nye politiske ledelse hadde som hovedlinje i styringen av kommunen. – Kommunen skal være næringsvennlig, slo han fast. – Det handler om å si ja når man kan, men nei bare når man må. Næringslivet må ha en tydelig stemme. Derfor er det viktig med næringsforeningene som han ønsket å ha god kontakt med. Han avsluttet sitt innlegg med å peke på arealpolitikk og det nye fylkets areal- og transportplan, samferdsel med ny Glomma-krysssing, saksbehandling med god framdrift var et viktig politisk ansvar og skatter og avgifter. Dette er viktige saker for næringslivet.

Gode foredrag

Årets SNF-dag hadde gode foredragsholdere. Regiondirektør Vegard Einan, NHO Viken Oslo, Prosjekt-/utbyggingsleder Jon Mills, NRVA Biogass, Adm. dir. Kjell Olav Maldum, Infinitum AS, Adm. direktør Thor Sverre Minnesjord, Cycled Technologies AS, LO-sekretær Are Tomasgard og Executive Vice President, Nina Hage, Bulk Industrial Real Estate AS, hadde alle meget gode innlegg der de belyste bærekraftproblematikk fra sine respektive områder. 

Politisk debatt

Alle partiene i det nye kommunestyret var invitert til å delta i den avsluttende paneldebatten. Hele sju av 12 partier stilte. Fra MDG, Eline Stangeland, fra V, Margrethe Prahl Reusch, fra AP, Jørgen Vik, fra SP, Thor Grosås, fra H, Morten Thorvaldsen, fra FrP, Jan Myrvold og fra KrF, Vidar Kristensen.

SNF-dagen 2023 ble avsluttet av styreleder i Fet Næringsforening, Per Mathisen. I sin avslutning takket han foredragsholdere og politikere for gode innlegg og debatt. Lillestrøm kommune har et variert og mangfoldig næringsliv. Kommunen har behov for alle arbeidsplassene og bedriftene har og tar et samfunnsansvar ved å skaffe arbeid for det mangfoldet kommunens befolkning representerer. – Ikke alle kan sitte på et kontor, sa Per Mathisen, – men alle kan yte en innsats og ha en jobb når man legger til rette og gir muligheter for å lykkes. Det er derfor vi må ha et variert arbeidsliv., avsluttet han.