Innmelding

Medlemskontingent og serviceavgift for 2016 fremgår av tabellen. Serviceavgiften er
momspliktig. Beløpene vil bli fakturert.

Antall årsverk Kontingent Serviceavg. eks. mva. Sum
EP-foretak/Pers.medl. Kr. 500.- Kr.  500.-
2-5 Kr. 800.- Kr. 1600.- Kr. 2400.-
6-20 Kr. 800.- Kr. 2600.- Kr. 3400.-
21 – ++ Kr. 800.- Kr. 3600.- Kr. 4400.-

Bedrift:

 
Telefax
Organisasjonstype:
AksjeselskapAnsvarlig selskapEnkeltpersonforetakSamvirkeforetak

Daglig leder/kontaktperson

Styreleder