Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Linker

Sørum kommune, www.sorum.kommune.no

Blaker Sparebank www.blakersparebank.no er en nyttig samarbeidspartner for alt næringsliv i Sørum.

Opplev Sørum www.opplevsorum.no er markedsføringskanal for bl.a. kultur i Sørum

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, www.sfnr.no er samarbeidsorganet for kommunene på Nedre Romerike.

Akershus fylkeskommune www.akershus.no har mye nyttig informasjon om det fylkeskommunen er ansvarlig for og hva den driver med, for eksempel samferdsel og videregående skole.

Tømmerruta er et prosjekt i Viken. Det forteller om muligheter for fine opplevelser rundt Oslo. Se www.tommerruta.no

Innovasjon Norge, www.innovasjonnorge.no finansierer gode prosjekter. Populære finansieringsordninger er tilskudd til forskning og utvikling og Innovasjonslån. På nettstedet finner du hvilke muligheter det og hvordan du skal gå fram for å søke om midler.

Altinn, www.altinn.no er et nyttig, statlig nettsted, en portal, enten du driver en bedrift eller du vil starte ny virksomhet. Her finner du bl.a. informasjon om lover og regler