Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

SNF-dagen 2017

Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør.

Sørumsand, 10. oktober 2017
Invitasjon til SNF-dagen – møteplassen for næringsliv og kommune
I år er både Sørum Næringsforum og Sørum kommune arrangør for denne møteplassen som næringslivet, kommunens politikere og administrasjon inviteres til.
Torsdag 9. november kl. 1200 starter konferansen på Misjonshuset, Sørumsand, med en enkel lunsj før styreleder i SNF, Per Hellne, foretar åpning kl. 1245.
Næringsutvikling i Sørum med utgangspunkt i Næringsstrategi for Nedre Romerike er årets tema. Næringssjef i Nittedal kommune Aarstein Rebne, har vært sentral i strategiprosessen og vil informere om både strategien og muligheter den gir.
Hvilke konsekvenser SNRs næringsstrategi har for Sørum kommunes egen næringsstrategivil næringsrådgiver i Sørum kommune, Siri Bjørnstad orientere om.
Private og lokal myndighet som ønsker å skape utvikling, blir ofte møtt med hindringer av overordnet myndighet. Næringsutvikler i Aurskog/Høland, Erik Bakke, er invitert til å snakke om overordnet myndighet oppleves som medspiller eller motstander av lokal næringsutvikling.
Daglig leder i Madan AS, Dag Kjensjord, er sterkt engasjert i lokalsamfunnet og mener at Sørum har gode muligheter for utvikling av et fremtidsrettet næringsliv. På SNF-dagen vil han fortelle hvorfor.
NAV er viktig for både arbeidsgivere og ansatte. Kan NAV også ha en rolle ved næringsutvikling? Det spørsmålet vil leder i NAV Sørum, Ann Iren V Fidget, svare på.
Et levende lokalsamfunn må ha ildsjeler som satser. Det har Frogner idrettslag. På SNF-dagen stilles spørsmålet til daglig leder i Frogner idrettslag, Rune A. Punnerud, om Frogner idrettslags satsing kan bidra til bredere næringsutvikling i Frogner.
Nylig ble det kjent at Sørum er aktuelt sted for et nasjonalt anlegg for luftsport. Kan det også være interessant for å skape flere arbeidsplasser? Vi har invitert generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Erik Laupsa,til å snakke om Krokstad – et nytt nasjonalt luftsportsanlegg og om det kan utnyttes for å skape flere typer arbeidsplasser?
Ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen avslutter og oppsummerer SNF-dagen 2017.
Konferansen varer fram til ca. kl. 1700. Påmelding innen 1. november til post@sorumforum.no.
Velkommen til SNF-dagen 2017!
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum Sørum kommune
Gunnar Apeland Siri Bjørnstad
Daglig leder Næringsrådgiver
SNF dagen torsdag 9. november 2017Program
Tema: Næringsutvikling i Sørum med utgangspunkt i SNRs næringsstrategi
Kl. 1200 – 1245 Lunsj
Kl. 1245 – 1300 åpning
Styreleder i SNF, Per Hellne
Kl. 1300 – 1320 SNRs næringsstrategi
v/Næringssjef i Nittedal Aarstein Rebne
Spørsmålsrunde
Kl. 1330 – 1350 Hvilke konsekvenser har SNRs næringsstrategi for Sørum kommunes næringsstrategi?
v/Næringsrådgiver i Sørum kommune, Siri Bjørnstad
Spørsmålsrunde
Kl. 1400 – 1420 Oppleves overordnet myndighet som medspiller eller motstander av lokal næringsutvikling.
v/Næringsutvikler i Aurskog/Høland, Erik Bakke
Spørsmålsrunde
Kl. 1430 – 1450 Pause
Kl. 1450 – 1510 Sørum har gode muligheter for utvikling av et fremtidsrettet næringsliv
v/Daglig leder i Madan AS, Dag Kjensjord
Spørsmålsrunde
Kl. 1520 – 1540 Hvilken rolle kan NAV ha ved næringsutvikling
v/ Leder i NAV Sørum, Ann Iren V Fidget
Spørsmålsrunde
Kl. 1550 – 1610 Kan Frogner idrettslags satsing bidra til bredere næringsutvikling i Frogner?
v/Daglig leder i Frogner idrettslag, Rune A. Punnerud
Spørsmålsrunde
Kl. 1620 – 1640 Krokstad – et nytt nasjonalt luftsportsanlegg?
Kan det utnyttes for å skape flere typer arbeidsplasser?
v/Generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Erik Laupsa
Spørsmålsrunde
Kl. 1650 – 1700 Avslutning
v/Ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen