Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Høring – forslag til endring i Sørum kommunes politivedtekter

Sørum Næringsforum har registrert at §3 i kommunens politivedtekter foreslås endret. Bakgrunnen er i følge saksdokumentene at ”Når det gjelder salg på offentlig sted ønsker lensmannen i Sørum kommune at det skal være kommunen som fatter vedtak i de enkelte tilfellene når det søkes om dette”.

Høring - forslag til endring i Sørum kommunes politivedtekter