Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

SNF utfordrer partiene

Tirsdag 1. september utfordrer SNF partiene i kommunen til debatt om næringsutvikling. Da kommer ordfører Mona G Mangen, ordførerkandidatene Marianne Grimstad Hansen, H, Jane Bråthen, SP, og Harald Ringstad, KrF, samt lokallagslederne Bjørn Brodwall, V, Rolf Reikvam, SV, Arne-Rune Gjelsvik, FrP, og Eline Stangeland, MDG.

Alle vil få spørsmål om hvor mange arbeidsplasser de vil legge til rette for i neste periode. Behovet for flere arbeidsplasser er stort i Sørum hvis arbeidspendlingen skal bli redusert. Nå konfronteres politikerne også med løftene som ble gitt ved forrige valg i 2011.

Næringsutvikling har stått sentralt hos flere partier i Sørum siden forrige valg. Posisjonen inviterte like etter valget både de andre partiene og Sørum Næringsforum, SNF, til samarbeid om næringsutvikling. ønsket om å få til en tverrpolitisk prosess endte som et mageplask da Høyre, som først var med, trakk seg ut og FrP slett ikke var interessert i å delta i det hele tatt. Likevel ble prosessen gjennomført med deltakelse av både ordfører og varaordfører i spissen, den siste som politisk prosjektleder.
SNF har stilt opp med deltakere fra næringslivet i alle de fokusgrupper som har arbeidet og i styret som ble etablert.
Nå er det nytt valg og det er tid for å konfrontere partiene med både løfter, programerklæringer og stemmegivning. Det skjer på et møte som SNF har invitert alle partiene til. Møtet som holdes i kommunestyresalen på Sørumsand tirsdag 1. september kl. 1900 er åpent, og det vil bli anledning å stille spørsmål til politikerne om deres holdning til næringsutvikling og hvordan flere arbeidsplasser skal etableres i Sørum.