Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Samferdsel på Østre Romerike – Invitasjon til SNF-dagen 2015

Både Stortinget, Akershus og østfold fylkeskommuner og næringslivet er representert når SNF, Fet Næringsråd og Aurskog Høland Utvikling setter fokus på samferdsel og infrastruktur på SNF-dagen 2015.

Sørumsand, 12.10.2015
Kan samferdselsproblemene på østre Romerike løses?
Køkjøring og forsinkede leveringer er blitt dagligdags for både næringsliv og befolkning på østre Romerike. Resultatet er økte kostnader. Hva kan gjøres?
Glommakryssing, Rv 22, Fv 170, Fv 171, Fv 172 og Fv173 er viktige transportårer for næringslivet og befolkningen i Akershus. Disse og andre veger på Romerike trenger mer politisk oppmerksomhet, og derfor er Samferdsel for østre Romerike temaet for SNF-dagen 2015. Sørum Næringsforum, Fet Næringsråd og Aurskog Høland Utvikling inviterer til en felles konferanse der vi setter søkelys på noen av de utfordringer næringslivet i vår del av Romerike har. Konferansen finner sted 5. november på Misjonshuset, Sørumsand i tiden kl. 1200 til kl. 1700.
Nye tider krever ny infrastruktur hevder vi og lar utfordringen gå til stortingsrepresentant Bård Hoksrud som var statssekretær i Samferdselsdepartementet fram til sommeren.
Rv 22 – den eneste riksvegen på Romerike øst for Glomma – går fra Halden og er blitt stadig mer trafikkert. Ikke minst har mange utenlandske vogntog funnet vegen gjennom østfold og opp til Fetsund hvor Rv 22 krysser Glomma. Vegen er både en flaskehals og en mulighet, men lite skjer med den. Derfor utfordrer vi fylkesordfører i østfold, Ole Haabeth til å snakke om Rv 22 – flaskehals eller mulighet sett fra østfolds side.
Rv 22 er også viktig for Akershus. Samtidig er vegens kanskje største problem, nemlig Glommakryssingen, også i Akershus. Ny kryssing av Glomma er vedtatt, men synes fortsatt å ligge mange år fram i tid. Fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen, vil snakke om Rv 22 – flaskehals eller mulighet sett fra Akershus side.
Den sterke befolkningsøkningen i vår del av Romerike krever både arbeidsplasser og boliger. Hvilke tanker har samferdselspolitikere på Stortinget om dette. Hvordan mener dere næringslivets transportutfordringer løses, spør vi stortingsrepresentantene og samferdselspolitikerne Sverre Myrli og Nils åge Jegstad.
Til slutt har vi utfordret styreleder i Eidsverket, Trygve Tamburstuen til å komme med synspunkter på temaet Næringslivet på østre Romerike trenger nye og bedre samferdselsløsninger for at regionen skal kunne utvikles.
Konferansen som starter med lunsj og er gratis, finner sted på Misjonshuset, Sørumsand, 5. november 2015 i tiden kl. 1200 – 1700. Påmelding innen 30. oktober til post@sorumforum.no .
Velkommen til SNF-dagen 2015!