Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Temaplaner til høring

Sørum kommune har lagt ut temaplaner for utforming og parkering i Sørumsand sentrum til høring. Fristen for å sende inn synspunkter er 2. mars. Dokumentene finnes på kommunens hjemmesider under høringer.