Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid Bjørkemoen

Arbeid med reguleringsplan for Bjørkemoen næringsområde er nå startet. Saken ligger på kommunens hjemmesider under høringer. Frist for innspill er 14. mars 2018.