Oppstart av reguleringsplanarbeid Bjørkemoen

Arbeid med reguleringsplan for Bjørkemoen næringsområde er nå startet. Saken ligger på kommunens hjemmesider under høringer. Frist for innspill er 14. mars 2018.