Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Ber politikerne bruke Orderudjordet til næring

SNF har nylig sendt brev til de politiske partiene, deres gruppeledere, ordføreren, kommunestyret og utvalget for plan og næring om at Orderudjordet bør reguleres til næring og ikke bolig. Her er brevet:

 

Til Ordfører, K-styret, Plan og næringsutvalget, de politiske partier og deres gruppeledere i Sørum kommune

Sørumsand, 19. januar 2018

Næringsområde for Sørumsand

Sørum Næringsforum har registrert at kommuneplanen i Sørum er under behandling uten løsning av næringsområde for Sørumsand til tross for at flere av Sørums politikere har vært opptatt av å finne en løsning.

I brev av 29. Juni 2015 til Sørum kommune, et brev som ble sendt i kopi til alle gruppelederne, tok vi opp to viktige saker, – næringsområde på Smedstua og ved Sørumsand. Det første er nå ute på høring og forhåpentlig vil det bli vedtatt.

Etter vår mening er en videre utvikling av Sørumsand som et levende og attraktivt tettsted helt avhengig av at det etableres næringsområde nær sentrum.

Orderudjordet var opprinnelig tenkt til å være næringsområde på Sørumsand. Dette ble gjort om til bolig, noe SNF støttet forutsatt at det blir et nytt næringsområde nær Sørumsand. Derfor gikk vi inn for et nytt næringsområde på andre siden av Bingsfossen og oppover mot krysset mellom Fv 171 og Fv 173, helst så nær Bingsfossen som mulig.

Dette har kommunen arbeidet aktivt for å få til, men uten å lykkes da grunneier er i mot. Parallelt har kommunen arbeidet med et område på Lystad med sikte på en ny brannstasjon. Det området er imidlertid uegnet som næringsområde for Sørumsand.

SNF konstaterer at forutsetningene for å gjøre Orderudjordet om til boligområde, nå er borte. Dette må få som konsekvens at Orderudjordet igjen reguleres til nytt næringsområde for Sørumsand. Dette er viktig å slå fast nå, også fordi Rådmannen i høringssaken om Orderudjordet er negativ til spørsmål om å tillate næringsvirksomhet i det som nå tenkes til boligområde. Det er nok boliger som planlegges på Sørumsand.

For å unngå at Sørumsand bare blir en soveby uten muligheter for å utvikle flere arbeidsplasser, ber SNF om at partiene går inn for og vedtar at Orderudjordet igjen avsettes til næringsområde for Sørumsand.

Vennlig hilsen

Sørum Næringsforum

Gunnar Apeland

Daglig leder

Kopi: Rådmannen