Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Invitasjon til frokostseminar 21. april 2015 kl. 0800

SNF og Building Smart Norge inviterer medlemmene i SNF til frokostmøte om digitalisering av byggeprosessen. Møtet blir på Meierigaarden i Lørenfallet 21. april kl 0800.

Enten har man opplevd det eller så vil man oppleve det: At kostnadene ved et utviklingsprosjekt blir større enn forutsatt. Byggesaksbehandlingen tar lengre tid enn forutsatt og utført arbeid må gjøres om. Spesielt er alle de som bruker tegninger som grunnlag for å bygge hus, utsatt. Det være seg håndverkere som tømrere, ventilasjonsfolk, rørleggere og elektrikere, eller prosjektører og prosjektledere, for å nevne noen. Opplevelsen ved at ”kart og terreng” ikke stemmer er både frustrerende, og kostnadsdrivende. Mye må gjøres om og ferdiggjøring utsettes. I tillegg til økte byggekostnader kommer ofte tapte leieinntekter eller dagmulkter fordi det blir forsinkelser.
Det finnes hjelpemidler som gjør at slike situasjoner kan unngås. Både forsinkelser i byggesaksprosessen og konstruksjons- og prosjekteringsfeil.
Tirsdag 21. april inviterer Sørum Næringsforum til frokostseminar i samarbeid med Building Smart Norge. Temaet er digitalisering av byggeprosessen og stedet er Meierigaarden Kro og Selskapslokaler i Lørenfallet.
Innledere er direktør i Building SMART Norge, Steen Sunesen, plan- og utbyggingssjef Esben Nielsen, Sørum kommune, prosjektleder Hilde Grevskott Larsen, fra Direktoratet for Byggkvalitet og virksomhetsleder i SK Eiendom Jürgen Spindler.
Seminaret er gratis, men av hensyn til frokostserveringen ber vi om påmelding på epost til post@sorumforum.no innen 14. april.
Vi mener dette frokostmøtet er nyttig både de som skal bygge og de som utvikler fordi informasjonen som vil bli gitt, kan bidra til at mange kostnader i utviklingsprosjekter og i et byggs levetid går ned.
Program:
Kl. 0800: Frokost
Kl. 0830: Hva er BIM og hvilke fordeler har utbygger ved å bruke BIM?
Dir. i Building Smart Norge, Sten Sunesen
Kl. 0915: Hvordan kan utbyggere få raskere saksbehandling i kommunen
Plan- og utbyggingssjef Esben Nielsen, Sørum kommune
Kl. 1000: Digitalisering forenkler søknadsprosessen og forbedrer byggeprosessen
Prosjektleder Hilde Grevskott Larsen, fra Direktoratet for Byggkvalitet
Kl. 1045: Forvaltning, drift og vedlikehold blir billigere. Derfor vil SKE bruke BIM
Virksomhetsleder Jürgen Spindler, SK Eiendom
Kl. 1130: Oppsummering og avslutning
Anledning til spørsmål eller kommentarer etter hvert innlegg.
Påmelding: Påmelding sendes SNF, epostadresse post@sorumforum.no innen 14. april
Seminaret er gratis.
Arrangør: Sørum Næringsforum og Building Smart Norge