Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Regional plan for handel, service og senterstruktur

Akershus fylkeskommune har sendt ut høringsforslag om Regional plan for handel, service og senterstruktur. Fristen for å sende inn synspunkter er 19. mars 2018.