Regional plan for handel, service og senterstruktur

Akershus fylkeskommune har sendt ut høringsforslag om Regional plan for handel, service og senterstruktur. Fristen for å sende inn synspunkter er 19. mars 2018.