Dagsarkiv: 23/12/2017

3 innlegg

Næringsområde Smedstua

Sørum kommune har lagt reguleringsplan for nytt næringsområde Smedstua ut på offentlig ettersyn. Frist for å komme med synspunkter er 30. januar 2018. Kommunestyret skal behandle saken i løpet av vår/sommer 2018.

Dokumentene finnes på kommunens hjemmesider under høringer.