Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Juridisk hjelp i koronaspørsmål

SNFhar tilbud om gratis juridisk førstehjelp for koronarelaterte spørsmål. Medlemmene i SNF kan sende inn spørsmål til SNF på adressen

post@sorumforum.no . Skriv «Koronaspørsmål» i emnefeltet på eposten og oppgi navn, epost-adresse og telefonnummer. 

Vi skal sørge for at spørsmålene formidles til Advokatfirmaet Øklands Sørumsandkontor v/ advokatene Bjørn Brodwall og Ole Edw. Hagen som er SNF-medlem. De vil få seg forelagt spørsmålene, samordne og gi veiledning. Der spørsmål er allmenne, vil alle medlemmene bli informert gjennom medlemsinformasjon.

Hvis det er behov for å følge opp spørsmål gjennom sak, står du selvsagt fritt til å bruke den advokat du vil. Men hvis du og din virksomhet velger å benytte vårt medlemsadvokatkontor, vil det skje som særskilt oppdrag på ordinær basis, men til SNF-pris.

Advokatene vi samarbeider med, dekker de fagområder du som bedriftseier og -leder og du som privatperson trenger.