Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

SNF-dag med rekordoppslutning

SNF-dagen 20.november 2022 samlet 85 deltakere.

Tema for dagen var Lillestrøm kommune – dømt til vekst. Hvordan sikre utvikling i hele kommunen?

Styreleder i SNF, Dag Kjensjord, åpnet konferansen og introduserte statsråd Sigbjørn Gjelsvik som første innleder. Han snakket om  Hvordan unngå at sentrale og overordnede føringer blir til hinder for lokal utvikling? Hvilket handlingsrom har kommunene?

Temaet var valgt fordi overordnet myndighet igjen og igjen kommer med innsigelse til kommunens planer. Statsråden fortalte at Regjeringen er i gang med å reviderte retningslinjene som Statsforvalteren og fylkene må forholde seg til. Plane er at nye retningslinjer vil komme til våren 2023.

Konsekvenser av knutepunktstrategien var et tema som Leder i næringspol. avd. Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet, snakket om. Han ga uttrykk for at denne strategien er blitt ført for langt. Resultatet er både dyrere boliger og utarming av enkelte områder i kommunen som bare skal ha såkalt vedlikeholdsvekst.

Kommuner som lykkes med næringsutvikling var tema for fagdirektør Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Han redegjorde for et prosjekt der Samfunnsøkonomisk Analyse hadde undersøkt 17 kommuner for å se hva de hadde gjort for å lykkes med næringsutvikling.

Næringssjef Maria Hoff, Lillestrøm kommune, var bedt om å snakke om temaet Hvordan kan næringsstrategien fremme utvikling av et variert næringsliv? Lillestrøm Kommune har nylig vedtatt en næringsstrategi som hun redegjorde for.

SNF-dagen 2022 ble avsluttet med en paneldebatt med tema Vekst kan og bør utnyttes – også utenom en regionby. Hvordan vil partiene sikre utvikling i hele kommunen?

De to største posisjonspartiene AP og SP møtte de to største opposisjonspartiene H og FrP. Fra partiene møtte Runa Fiske, AP, Jane Bråthen, SP, Kjartan Berland, H og Ronny Røste, FrP.

Styreleder i SNF, Dag Kjensjord, avsluttet konferansen.