Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Dag Kjensjord ny styreleder

På generalforsamlingen i mars ble Dag Kjensjord, Madan AS, valgt til ny styreleder i SNF etter Steinar Gravås som hadde bedt om avløsning. Styret forøvrig ble gjenvalgt. Nytt varamedlem ble banksjef Tor-Erik Palmyr, Blaker Sparebank. Han erstatter Trond Underhaug som hadde bedt om avløsning.

På generalforsamlingen hadde næringssjef i den nye Lillestrøm kommune, Maria Hof Aanes, et innlegg med tittelen Lillestrøm kommune trenger et variert næringsliv med arbeidsplasser over hele kommunen der folk bor. Hvordan kan det legges til rette for dette?

Hun slo fast at Lillestrøm kommune må være en ja-kommune og at vi trenger et variert næringsliv med arbeidsplasser over hele kommunen. Hun roste SNF for å ha fokus på å prate næringsliv med politikere og administrasjon i arbeidsprogrammet for 2019. Maria Hof Aanes mente næringslivet måtte framsnakkes ved enhver anledning fordi det er næringslivet som finansierer store deler av fellesskapet. Uten næringslivets verdiskaping vil vi ikke kunne opprettholde og utvikle velferdsstaten konstaterte hun. Hun illustrerte dette ved en modell der offentlig sektor var en sirkel som balanserte på en spissen av en trekant som illustrerte næringslivet. Hun var opptatt av å få fram næringslivet som et attraktivt sted å jobbe, spesielt blant ungdom fordi mange ser på offentlig sektor som attraktiv.

Hun informerte også om pågående arbeid for å trekke til seg større arbeidsplasser som NRK og Politihøgskolen til Lillestrøm-regionen. Hele regionen måtte framsnakkes, mente hun.

Det ble stilt mange spørsmål til næringssjefen etter hennes innlegg. Bla. om hva som skal skje utenfor Lillestrøm. Aanes viste da til regional plan om at tettstedene skulle utvikles og sa at hun var opptatt av at arbeidsplasser, skole og barnehager må etableres nær boligområdene slik at man får korte arbeidsreiser. Hun viste til at det er politikerne som bestemmer og derfor var det viktig å gi dem kunnskap.

Det ble også stilt spørsmål om hvilket ambisjonsnivå kommunen hadde. Det er viktig å få fram gode argumenter for at bedriftene skal velge oss og vår region. En faktor som Aanes mente ville ha betydning, er tilgjengeligheten av offentlig kollektivtransport som er godt utbygd i vår region.

Et innspill poengterte at det er viktig å jobbe med holdningene til politikere og administrasjon. Vi må være offensive, ble det sagt. Vi har gode muligheter, ikke minst pga flyplassen. 

Andre forhold som ble berørt i spørsmål fra salen, var dagsturisme, tømmer og elva (bl.a. fordi det er felles for alle tre nåværende kommuner), kortreist mat – helse, og hjelp til småbedrifter for eksempel ved å legge vekt på kvalitet.