Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Paneldebatt på SNF-dagen 2018

Vil sentralisering true et spredt, lokalt fokus i storkommunen?

SNF hadde invitert lokalpolitikere fra de nye partilagene i Lillestrøm kommune til paneldebatt med representanter fra de nye partilagene i Lillestrøm kommune. De fleste partier var representert. Venstres Margrethe Reusch ble dessverre syk og måtte melde forfall og KrF hadde ingen som kunne delta.

Men ellers møtte Lillestrøm AP  med Jørgen Vik, Lillestrøm Høyre med Per Erling Løkken, Lillestrøm MDG med Eline Stangeland, Lillestrøm SP med Thor Grosås, Lillestrøm FrP med Jan Erik Berg og Rolf Reikvam møtte for SV.

Her er noen stikkord fra paneldebatten:

Jan Erik Berg (Frp):

 • Bedriftene på Romerike har alle muligheter og ledelsen må ta ansvar selv for å tilpasse virksomheten til rammebetingelser, marked. m.m.
 • Kommunen bør utvikle ressurser for å kunne legge til rette for private virksomheter. Næringslivets behov må settes i forsetet.
 • Frp er et JA-parti

Jørgen Vik (Ap);

 • Vi må ta hensyn til globale forhold – ila 12 år skal f.eks. utslippene reduseres med 40 %, befolkningsvekst, digitalisering – stiller nye krav.
 • Vi må utvikle et godt forhold mellom offentlige myndigheter og næringslivet for å å gjøre Lillestrøm til en næringsvennlig kommune. Forutsigbarhet og tydelighet er viktige forutsetninger.
 • Vi må få til en sammenheng mellom lokal og sentral politikk i kommunen.

Thor Grosås (Sp);

 • Areal- og transportplanen er «spikret», men jeg er redd for hva en eventuell revidering av planen kan føre til.
 • Lillestrøm kommune skiller mellom by- og tettstedsutvikling. Det er bra!

Eline Stangeland (MDG);

 • Arealplanen er viktig.
 • Bekymret for lokaldemokratiet – større avstand og fremmedgjøring

Rolf Reikvam (SV);

 • Viste til evalueringer av kommunesammenslåingen i Danmark fra 207 til 98 kommuner;
 • Positive erfaringer:+ Spart noe penger
 + Bedre kompetanse på tjenestene
 • Negative erfaringer: – Avstand mellom innbyggere og politikere
 – Politikere som miste selvtillit
 – Utviklingen skjer i tettstedene – periferien er taperne

Per Erling Løkken (H);

 • Vi går fullt og helt inn i forandringens tid – bl.a. FN,s bærekraftmål
 •  Vi ser på den nye kommunen som et nytt verktøy som kan bli bra slik at vi kan 
tilpasse oss forandringene.
 • Planverkene må henge sammen

Den største utfordringen for den nye kommunen?

Rolf Reikvam;

 • Avstand mellom innbyggere og politikere
 • Periferien blir taperen

Per Erling Løkken:

 • Hvordan få innbyggerinvolvering

Jan Erik Berg:

 • Å smelte sammen 3 kulturer vil være en stor utfordring

Eline Stangeland;

 • Arealpolitikken – og det å nå klimamålene
 • At politikerne må skaffe seg kunnskap om hele kommunen

Jørgen Vik;

 • Publikums nærhet til politikerne
 • Ta vare på verden (klima og miljø)
 • Demokrati – dialog som er langsiktig

Thor Grosås;

 • Å ivareta gode lokale demokratiske prosesser når planer utarbeides

Rolf Reikvam;

 • Det blir viktig å sikre at folk slutter opp om den nye kommunen.

 Kommentarer fra salen

Dag Kjensjord;

 • Vi tilhører den regionen i Europa som vokser mest – utfordringen hvordan utnytte makt og få innspill fra innbyggerne for en ønsket utvikling.
 • Foreslår at det opprettes tettstedsutvalg.

Dag Vinding Sørensen;

 • Nærturisme – inviterer politikerne med på rundtur i Sørum. Nærturisme gir muligheter for omfattende næringsutvikling.

Steinar Gravås;

 • Slipp de ansatte fri – benytt anledningen til å bygge en moderne, servicerettet organisasjon. La de ansatte få lov til å bruke sin kompetanse – ikke plasser de ansatte i en administrativ skammekrok.

Avslutning – paneldebatt

Paneldeltakerne fikk også siste ordet i debatten. Dette  prioriterte partiene:

Per Erling Løkken, H;

 •  Skape forutsigbarhet for næringslivet
 • Kultur for utvikling
 • Bidra til å skape nye arbeidsplasser – fremtidsrettede næringer

Rolf Reikvam, SV;

 • Næringsutvikling med bakgrunn i kunnskapsmiljøene på Kjeller
 • Ikke flytte MET Oslo fra Kjeller

Jan Erik Berg, FrP;

 •    Individuell frihet
 • Støtte initiativ- være et Ja-parti

Jørgen Vik, AP;

 •  Skape spennende arbeidsplasser over hele kommunen
 • Identitet – Blaker Skanse et ikon for hele kommunen
 • Næringsutvikling er viktig for samfunnsutviklingen
 • Skape en imøtekommende kultur

Thor Grosås, SP;

 • Skape konkrete møteplasser for innbyggere og politikere

Eline Stangeland, MDG;

 • Arealplanlegging – gjøre seg kjent med mulighetene.