Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

SNF-dagen 9. november 2023

Invitasjon til SNF-dagen 2023 – 9. november kl. 0900 1630 på Smakfulle Rom, Asakveien 115, 1923 Sørum

I år setter vi «Bærekraft» i fokus. For næringslivet er bærekraft svært viktig. Bl.a. fordi næringslivet har et samfunnsansvar og bærekraft er en viktig konkurransefaktor. Temaet er mangesidig, og det bærer programmet preg av.

Valget i høst har gitt Lillestrøm kommune ny politisk ledelse, og vi inviterer som vanlig både posisjonen og opposisjonen. Den nye ordføreren åpner SNF-dagen 2023.

Fra årsskiftet kommer Akershus fylkeskommune tilbake. Også i det nye fylket står bærekraft sentralt. Hvilken betydning har det for næringslivet, sett fra NHO og LO’s side. Det har vi spurt dem om og både regiondirektør Vegard Einan i NHO og LO-sekretær Are Tomasgard vil belyse dette.

NRVA Biogass har store planer for Krogstad miljøpark. Det er en viktig nøkkel for å nå klimamålene. Prosjekt og utbyggingsleder Jon Mills, NRVA Biogass vil fortelle om deres planer.

I Fetsund har Infinitum AS et stort gjenvinningsanlegg. Det handler også om bærekraft. Adm. dir. Kjell Olav Maldum i Infinitum AS kommer for å snakke om akkurat det Infinitum gjør.

Cycled Technology AS arbeider med fremtidens retursystem. Adm. dir. Thor Sverre Minnesjord vil snakke om hva de gjør nasjonalt og internasjonalt.

Bulk Industrial Real Estate AS har satt bærekraft i system. Hvordan det er gjort vil Executive Vice President Nina Hage, ha innlegg om.

Sørum Næringsforum og Fet Næringsforening er sammen også om årets SNF-dag som arrangeres i samarbeid med Aurskog Sparebank. Denne årlige møteplassen for næringsliv, politikere og kommunalt ansatte, arrangeres i år for 13. gang og avsluttes med en politisk debatt som alle partiene i det nye kommunestyret er invitert til å være med på.

Torsdag 9. november kl. 0900 starter SNF-dagen 2023 på Smakfulle Rom, Asakveien 115, 1923 Sørum. På grunn av lunsjen må vi ha påmelding. SNF-dagen er gratis og avsluttes av styreleder i FNF, Per Mathisen, ca. kl. 1630.

Påmelding med epost og telefonnummer, sendes innen 27. oktober til post@sorumforum.no. Velkommen til SNF-dagen 2023!

Sørumsand, 12. oktober 2023

Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum og Fet Næringsforening

Gunnar Apeland Daglig leder i SNF

Hans Terje Asak Daglig leder i FNF