Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Samferdsel på Østre Romerike

Næringsforeningene i Sørum, Nes, Fet og Aurskog-Høland har siden SNF-dagen 2015 hatt en felles arbeidsgruppe som jobber med samferdselsspørsmål i vårt område.

Flere møter er holdt med politikere lokalt og på fylkesnivå. I januar vil gruppa ha møte med vegdirektøren.