Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Lillestrømkonferansen 6. juni i Lillestrøm Kultursenter

Rustet for fremtiden er temaet for årets konferanse. I omtalen heter det:
Vi lever i en dynamisk og usikker tid. Hvilke konsekvenser får det for oss når vi havner i skvis mellom stormaktene? Og hvordan skal vi balansere verdiskapning og vern av natur og ressurser? Meld deg på konferansen, så får du vite hva årets foredragsholdere mener om disse temaene. Vi byr i tillegg på innlegg om ledelse – og parallellsesjoner om hvordan man bygger innovative bydeler, og hvem som skal betale for velferden i fremtiden.
Foredragsholdere er bl.a. Thomas Gjertsen, Erik Bergersen og Sofie Høgestøl.

Her kan du melde deg på:

Meld deg på Lillestrømkonferansen her