Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Felleskontor med Fet næringsforening

På generalforsamling den 21. mars 2024 ble styrets forslag om å opprette felles sekretariat med Fet Næringsforening, enstemmig vedtatt.

Dette betyr at det utlyses en 20 % stilling. SNFs kontor på Sørumsand blir felleskontor for foreningene. Her er teksten annonse for ny daglig leder: 

Sørum Næringsforum og Fet Næringsforening er frittstående, selvstendige og partipolitisk uavhengige næringsforeninger som skal ivareta medlemmenes interesser og påvirke for å bedre næringslivets rammebetingelser i Lillestrøm kommune med spesielt fokus på områdene i Sørum og Fet. Nå skal SNF og FNF etablere felles sekretariat på Sørumsand med daglig leder i en 20%-stilling. 

Daglig leder skal representere SNF og FNF både i medlemsmassen, politiske sammenhenger og i møter med offentlige myndigheter. Evnen til å opptre profesjonelt og ha respekt for de man møter, er viktig.

Mye av arbeidet er påvirkningsarbeid rettet mot både medlemmer og offentlige myndigheter. 

Derfor er kunnskap om samfunnsforhold og samfunnets prosesser viktige.

Vedkommende må ha god lokalkunnskap, ha interesse for lokalmiljøet og utvikling av et aktivt næringsliv. Interesse for organisasjonsarbeid er en forutsetning og erfaring fra ledelse i lignende organisasjoner er en fordel.

Vi forutsetter god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne fordi saksbehandling og skriving av høringsuttalelser, avisinnlegg mm. er sentrale arbeidsoppgaver. 

Stillingsomfanget tilsier at den som engasjeres, ikke har jobben som hovedinntektskilde. Engasjementet kan være aktuelt for en pensjonist med interesse for samfunns- og lokalmiljøutvikling eller en person som driver som konsulent og har flere andre oppdrag.

Nærmere opplysninger om engasjementet kan fås ved henvendelse til styreleder i SNF Dag Kjensjord, tlf. 917 46 924, epost: dkje@online.no eller styreleder i FNF Per Mathisen, tlf. 909 25 598, epost: per@aakrene-mek.no.