Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

SNF-dagen 2016: Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter

Årets SNF-dag har rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter som tema. Arrangementet går av stabelen 9. november kl 1200 – 1700 på
Misjonshuset på Sørumsand.SNF-dagen er en møteplass for næringslivet og politikerne i Sørum.

I SNFS program for næringsutvikling heter det at SNF vil ha en arena/møteplass for næringslivet og det politiske miljøet i Sørum. Derfor arrangerer SNF den årlige SNF-dagen som vi mener kan og bør være en slik møteplass som er åpen for alle bedrifter i kommunen og for kommunens politikere og administrasjon.

Nå inviterer vi til SNF-dagen 2016 hvor vi har ”Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter” som tema. Den blir onsdag 9. november på Misjonshuset, Sørumsand og starter kl. 1200 m/lunsj. Programmet følger vedlagt.
Fra Sørum kommune kommer ordfører Marianne Grimstad Hansen for å snakke om Sørum kommunes næringsstrategi og hvordan den kan bidra overfor små og mellomstore bedrifter, og næringsrådgiver Siri Bjørnstad vil snakke om hva Sørum kommune gjør for å bli attraktiv for denne type bedrifter.
Fra Frogner Lunsjbar kommer leder Christina Svalestad for å gi oss et innblikk i hverdagen for en som leder en liten bedrift.
å finne riktig kompetanse er svært viktig for alle bedrifter, ikke minst for de små og mellomstore. Bodil Løkken Bendiksen som er adm. direktør i Norasondegruppen AS, vet mye om dette, og hun kommer for å gi gode råd og tips til oss andre.
Vår nabokommune, Ullensaker, har i mange år vært attraktiv for mange bedrifter, og mange arbeidsplasser er etablert. Tidligere ordfører, Harald Espelund, kommer for å fortelle hva kommunen gjorde for å bli så attraktiv.
SNF-dagen 2016 avsluttes med et innlegg som fokuserer på å skape muligheter gjennom nettverk og samarbeid. Styreleder i GründerLycke, Kari-Anne Ellingsen, har mye kunnskap om dette, og hun deler gjerne sin erfaring med andre.
Målet med SNF-dagen er å belyse hvordan man kan lykkes og hvordan Sørum kan bli attraktiv for næringslivet også i framtida.
Konferansen som starter med lunsj og er gratis, finner sted på Misjonshuset, Sørumsand, SNF-dagen 2016 blir onsdag 9. november med start kl. 1200 m/lunsj. Den varer fram til ca. kl. 1700. Påmelding innen 1. november til post@sorumforum.no .
Program
Tema: Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter
Mål for konferansen: å belyse hvordan man kan lykkes og hvordan Sørum kan bli attraktiv for næringslivet også i framtida.
Kl. 1200 – 1245 Lunsj
Kl. 1245 – 1300 åpning
Styreleder Per Hellne
Kl. 1300 – 1320 Sørum kommunes næringsstrategi – hvordan kan den bidra overfor små og mellomstore bedrifter?
v/ordfører Marianne Grimstad Hansen
Spørsmålsrunde
Kl. 1330 – 1350 Hverdagen som eier og leder i en liten og mellomstor bedrift.
v/daglig leder Christina Svalestad, Frogner Lunsjbar
Kl. 1350 – 1420 Riktig kompetanse er avgjørende for små og mellomstore bedrifter – hvor finner vi den?
v/adm. dir. i Norasondegruppen AS, Bodil Løkken Bendiksen
Spørsmålsrunde
Kl. 1430 – 1450 Pause
Kl. 1450 – 1520 Hva gjorde Ullensaker for å være attraktiv overfor næringslivet?
v/tidligere ordfører i Ullensaker, Harald Espelund
Spørsmålsrunde
Kl. 1530 – 1550 Hva gjør Sørum kommune for å bli attraktiv for små og mellomstore bedrifter?
v/ næringsrådgiver Siri Bjørnstad, Sørum kommune
Spørsmålsrunde
Kl. 1550 – 1620 Samarbeid og nettverk skaper muligheter
v/ Styreleder GründerLycke Kari-Anne Ellingsen
Spørsmålsrunde
Kl. 1630 – 1700 Avslutning