Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Linker

Sørum kommune, www.sorum.kommune.no
Blaker Sparebank www.blakersparebank.no er en nyttig samarbeidspartner for alt næringsliv i Sørum.

Sørumsand.net www.Sørumsand.net er et informasjonssted om forretningene på Sørumsand.

Opplev Sørum www.opplevsorum.no er markedsføringskanal for bl.a. kultur i Sørum

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, www.sfnr.no er samarbeidsorganet for kommunene på Nedre Romerike.

Akershus fylkeskommune www.akershus.no har mye nyttig informasjon om det fylkeskommunen er ansvarlig for og hva den driver med, for eksempel samferdsel og videregående skole.
   
Innovasjon Norge, www.innovasjonnorge.no finansierer gode prosjekter. Populære finansieringsordninger er tilskudd til forskning og utvikling og Innovasjonslån. På nettstedet finner du hvilke muligheter det og hvordan du skal gå fram for å søke om midler.

Bedin, www.bedin.no er et nyttig, statlig nettsted, en portal, enten du driver en bedrift eller du vil starte ny virksomhet. Her finner du bl.a. informasjon om lover og regler