Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Linker

Sørum kommune, www.sorum.kommune.no
Blaker Sparebank www.blakersparebank.no er en nyttig samarbeidspartner for alt næringsliv i Sørum.

Sørumsand.net www.Sørumsand.net er et informasjonssted om forretningene på Sørumsand.

Opplev Sørum www.opplevsorum.no er markedsføringskanal for bl.a. kultur i Sørum

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, www.sfnr.no er samarbeidsorganet for kommunene på Nedre Romerike.

Akershus fylkeskommune www.akershus.no har mye nyttig informasjon om det fylkeskommunen er ansvarlig for og hva den driver med, for eksempel samferdsel og videregående skole.
   
Innovasjon Norge, www.innovasjonnorge.no finansierer gode prosjekter. Populære finansieringsordninger er tilskudd til forskning og utvikling og Innovasjonslån. På nettstedet finner du hvilke muligheter det og hvordan du skal gå fram for å søke om midler.

Bedin, www.bedin.no er et nyttig, statlig nettsted, en portal, enten du driver en bedrift eller du vil starte ny virksomhet. Her finner du bl.a. informasjon om lover og regler