Frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som en attraktiv og næringsvennlig kommune.

Brev til gruppelederne i de politiske partiene og til fylkesrådsleder i Akershus Fylke

Næringsforeningene i Lillestrøm og Aurskog-Høland har nylig sendt brev til gruppelederne i de politiske partiene og til fylkesrådsleder i Akershus Fylke. Brevet gjelder areal og transportplan for det nye fylket. I brevet gir næringsforeningene uttrykk for at kommunene i fylket må gis anledning til å utvikle seg på en måte som de selv mener er best. Her er brevet: