Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Bedriftsbesøk med ordfører

Publisert 08.03.2017

 SNF har utfordret ordfører og næringsrådgiver til å besøke bedrifter i Sørum. I fjor var vi ute månedlig, i år blir det oftere. Besøkene i mars er fastlagt, og

 her er datoene for øvrige besøk fram til sommeren:

Fredag 28. april
Tirsdag 23. mai
Tirsdag 20. juni.
 
Ingen av disse er reservert noen ennå. Dersom noen ønsker besøk, ta kontakt.