Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Seminar om digitalisering og miljøtiltak

Publisert 06.10.2016

Bygg, anlegg og eiendomssektoren i Norge representerer ca 40 % av miljøproblemene med høyt energi- og materialforbruk, kompliserte og lite effektive byggeprosesser og lav kvalitet. Dette settes det søkelys på i et seminar som SNF, Sørum kommune og Klimagruppa i Rotary arrangerer 20. oktober i Sørum Rådhus. 

Vil du lese mer om seminaret, klikk på 

userfiles/file/IInvitasjon%20BIM%20sem%20okt%202016.pdf