Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Seminar om digitalisering og miljøtiltak

Publisert 06.10.2016

Bygg, anlegg og eiendomssektoren i Norge representerer ca 40 % av miljøproblemene med høyt energi- og materialforbruk, kompliserte og lite effektive byggeprosesser og lav kvalitet. Dette settes det søkelys på i et seminar som SNF, Sørum kommune og Klimagruppa i Rotary arrangerer 20. oktober i Sørum Rådhus. 

Vil du lese mer om seminaret, klikk på 

userfiles/file/IInvitasjon%20BIM%20sem%20okt%202016.pdf