Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Miljøsertifisering i Sørum-Skolen

Publisert 19.02.2014

Klimagruppa i Sørum Næringsutvikling, SNU, har tatt initiativ til Grønt-Flagg-sertifisering av Sørums skole og Sørums barnehager. Fra før har Sørumsand Barnehage og Bingsfoss ungdomsskoler hatt Grønt Flagg sertifisering som er en internasjonal miljøsertifisering.

Klimagruppa i SNU ledes av Bjørn Brodwall, Venstre, og ordfører Mona G Mangen er den andre politikeren i gruppa. Svein Haagenrud og Helge Njaa representerer SNF.

Klimagruppa i SNU er også sterkt involvert i arbeidet med å få etablert et klima og energirådgivingskontor for Sørum, Fet og Aurskog-Høland. Næringsforeningene i disse kommunene har søkt Akershus fylkeskommune om tilskudd fra fylkets miljøfond til etablering av kontoret. Søknaden skal behandles senere ut på vinteren.