Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Miljøsertifisering i Sørum-Skolen

Publisert 19.02.2014

Klimagruppa i Sørum Næringsutvikling, SNU, har tatt initiativ til Grønt-Flagg-sertifisering av Sørums skole og Sørums barnehager. Fra før har Sørumsand Barnehage og Bingsfoss ungdomsskoler hatt Grønt Flagg sertifisering som er en internasjonal miljøsertifisering.

Klimagruppa i SNU ledes av Bjørn Brodwall, Venstre, og ordfører Mona G Mangen er den andre politikeren i gruppa. Svein Haagenrud og Helge Njaa representerer SNF.

Klimagruppa i SNU er også sterkt involvert i arbeidet med å få etablert et klima og energirådgivingskontor for Sørum, Fet og Aurskog-Høland. Næringsforeningene i disse kommunene har søkt Akershus fylkeskommune om tilskudd fra fylkets miljøfond til etablering av kontoret. Søknaden skal behandles senere ut på vinteren.