Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

SNF-dagen 2013

Publisert 26.10.2013

 Den 14. november arrangeres SNF-dagen 2013. Årets tema er "Lokal samhandling".Er det mulig å skape utvikling og større konkurransekraft gjennom samhandling? Kan samarbeid bidra til å styrke lønnsomhet, og hvilke verktøy har vi som kan brukes? Dette er spørsmål som reises. SNF-dagen arrangeres på Misjonshuset, Sørumsand i tiden 1200 - 1700.

 Vi kjenner ordtaket ”Alle tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg”.  Det står klart i motsetning til samarbeid der kompetanse som overføres mellom de involverte og bidrar til utvikling og vinn-vinn-situasjoner.

 

Foredragsholderne på årets SNF-dag har en ting felles: De har spesiell kunnskap om og synspunkter på årets tema.
 
Tore Eidholm er daglig leder i Styreutvikling Romerike og har lang erfaring som styreleder og styremedlem i en rekke bedrifter. Han vet at relasjoner er avgjørende for lokal samhandling.
 
Per Tore Hellne er gründer med erfaring fra og synspunkter på hvordan konkurranse kan bidra til utvikling.
 
Terje Fossen-Hellesjø står sentralt i Sørums primærnæring, landbruket. Som leder i Sørum Bondelag har han erfaring med samhandling og hvilke fordeler det gir.
 
Jeanette Rønsen er næringspolitisk rådgiver i NHO Oslo og Akershus. NHO er en viktig aktør for alle bedrifter som er opptatt av utvikling. Verktøy som kan brukes, vil NHO presentere.
 
Oddbjørn Wølneberg har arbeidet med reklame og kommunikasjon i mange år. Nå er han daglig leder i Areol Innredninger AS. Han vet av egen erfaring hvor viktig nettverk er.
 
Ivar Egeberg er varaordfører i Sørum og politisk prosjektleder av Sørum Næringsutvikling, SNU. Han avslutter SNF-dagen 2013 med å svare på utfordringen om hva kommunen kan bidra med for å utvikle lokalt næringsliv.
 
Kl. 1200         Lunsj
 
Kl. 1245         Åpning
Styreleder Per Hellne
 
Kl.  1300        Samarbeid og relasjoner er viktig for utvikling.
                        v/Daglig leder i Styreutvikling Romerike, Tore Eidholm.
                        
 
Kl. 1330         Slik kan lokale konkurrenter utnytte og utvikle hverandre
                        v/ gründer Per Tore Hellne, daglig leder i Systemdrift AS 
 
Kl. 1400         Meningsutveksling
 
Kl. 1440         Pause
 
Kl. 1500         Landbruket kan og vil bidra i å utvikle lokal samhandling
                        v/leder i Sørum Bondelag Terje Fossen-Hellesjø
 
Kl. 1545         Effektive verktøy for å fremme næringsutvikling og lokal handel
                        Næringspolitisk rådgiver i NHO Oslo og Akershus, Jeanette Rønsen
                       
Nettverksbygging som felles markedsføringsverktøy
                        v/daglig leder Oddbjørn Wølneberg, Areol Innredninger AS
 
Kl. 1615         Hva kan Sørum kommune bidra med for utvikling av lokalt næringsliv?
                        Varaordfører Ivar Egeberg
 
Kl. 1645         Avslutning
 
Konferansested
SNF-dagen 2013 holdes på Misjonshuset, Industrivegen,  Sørumsand. Den starter kl. 1200 med registrering og lunsj og avsluttes kl. 1700.
 
Påmelding - Konferanseavgift
Påmelding til konferansen må være SNF i hende innen 8. november 2013. Konferanseavgiften, kr 400 for individuelle medlemmer i SNF, kr 500 for koll. tilsluttede og ikke-medlemmer, innbetales til SNFs konto nr. 1321.14.54282 samtidig med påmelding