Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Midler fra kommunens næringsfond

Publisert 19.09.2012

 Sørum kommune har gjort kjent at det er mulighet for å søke om midler fra næringsfondet. 

 Søknadsfristen er 10. oktober. Søknad sendes Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Retningslinjer for fondet kan du lese her http://www.sorumforum.no/index.php?side=artikkel&id=19