Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Midler fra kommunens næringsfond

Publisert 19.09.2012

 Sørum kommune har gjort kjent at det er mulighet for å søke om midler fra næringsfondet. 

 Søknadsfristen er 10. oktober. Søknad sendes Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Retningslinjer for fondet kan du lese her http://www.sorumforum.no/index.php?side=artikkel&id=19