Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Organisasjon for framtida

Publisert 07.06.2012

 Hvordan kommunens administrasjon er organisert betyr noe for næringslivet. Det har rådmann Marius Trana tenkt på da han la om kommunens organisasjon.

 Fra 1. mai innførte rådmannen i Sørum en ny organisasjon som legger stor vekt på å innbyggerorientering, medarbeiderorientering, samhandling internt og eksternt, strategi og innovasjon. Nylig var rådmann Marius Trana på medlemsmøte i SNF og redegjorde for den nye organisasjonen.

Her kan du se hans presentasjon