Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Organisasjon for framtida

Publisert 07.06.2012

 Hvordan kommunens administrasjon er organisert betyr noe for næringslivet. Det har rådmann Marius Trana tenkt på da han la om kommunens organisasjon.

 Fra 1. mai innførte rådmannen i Sørum en ny organisasjon som legger stor vekt på å innbyggerorientering, medarbeiderorientering, samhandling internt og eksternt, strategi og innovasjon. Nylig var rådmann Marius Trana på medlemsmøte i SNF og redegjorde for den nye organisasjonen.

Her kan du se hans presentasjon