Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vil ha bedre parkeringsforhold på Sørumsand

Publisert 10.05.2012

 SNF vil ha bedre parkeringsforhold på Sørumsand og har sendt brev til Jernbaneverket med krav om tiltak for å unngå at reisende opptar P-plassene foran forretningene.

 Brevet som er sendt, lyder:

Jernbaneverket
Postboks 4350                     
2308 Hamar
Sørumsand, 4. mai 2012
Parkeringsforholdene på Sørumsand
Sørum Næringsforum, SNF, inviterte nylig grunneiere på Sørumsand til et møte for å drøfte parkeringsforholdene på stedet. Jernbaneverket var også invitert, men møtte ikke.
SNF tok dette initiativet fordi parkeringsforholdene på Sørumsand til dels er kaotiske. Kommunen og SNF er i gang med planer for å utvikle tettstedet, og i dette arbeidet må tiltak som kan forbedre parkeringsmulighetene, inngå.
 
Noe av problemene som vi sliter med, skyldes at reisende med jernbanen parkerer på de gratis parkeringsplassene foran butikkene slik at plassene blir belagte fra før butikkene åpner og ut hele dagen. Årsaken er enten at jernbanens plasser er opptatte eller de reisende ønsker for å slippe parkeringsavgift.
 
Jernbanen har tre parkeringsplasser i tilknytning til sin stasjon på Sørumsand. Alle er avgiftsbelagte. To av plassene er fullt belagt hver dag, mens den tredje som ligger på andre siden av jernbanelinja, bli lite brukt. Henvisningen til denne er dårlig.
 
Sørum Næringsforum og Sørum kommune mener at alle grunneiere må sette inn tiltak for å bedre forholdene. Etter vår mening har Jernbaneverket plikt til å sørge for tilstrekkelig parkeringsmulighet for sine reisende. Befolkningsprognosene tilsier at Sørumsand vil ha doblet sitt innbyggertall i løpet av 20 år. Derfor må det nå legges til rette for forbedrede parkeringsmuligheter ut fra en forventet økning i passasjertallet, jf. at Regjeringen mener at veksten i trafikken skal komme på kollektivtrafikk.
 
Behovet for tiltak både på kort og lang sikt er åpenbart. Vi anser det nødvendig at jernbaneverket raskt forbedrer informasjonen til sine reisende. Det må settes opp store skilt som kan leses av bilførerne før de går ut av bilene. Skiltene må vise til alle  parkeringsplassene jernbanen har. Parkeringsplassen ved Industrivegen er i dag ikke godt nok merket oppe ved stasjonen. Alle togreisende må etter vår mening tilbys gratis parkering.
 
I og med at parkeringskapasiteten ikke er stor nok, anmoder vi også om at JBV søker å øke parkeringskapasiteten ved at det settes i gang bygging av parkeringshus på Sørumsand.
 
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
 
Gunnar Apeland
Daglig leder SNF
 
Kopi: Sørum kommune v/ordfører Are Tomasgard