Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Møt partitoppene

Publisert 10.08.2011

Sørum Næringsfum, SNF, inviterer til åpent møte om næringsutvikling i Frogner Grendehus, mandag 5. september kl 1900. Samtlige partier stiller med sine toppkandidater.

Fra Arbeiderpartiet stiller Are Tomasgard, fra Sosialistisk Venstreparti kommer Jane Bråthen, fra Senterpartiet stiller Ivar Egeberg, fra Høyre møter Marianne Grimstad Hansen, fra Kristelig Folkeparti kommer Vidar Kristensen, fra Fremskrittpartiet Anette Elseth og fra Venstre Jan Tønnesen.

SNF spør toppkandidatene hva de vil gjøre for at Sørum kommune skal bli den kommunen som næringslivet foretrekker, og hvor mange arbeidsplasser de vil kunne bidra til å skape i løpet av de neste fire årene.

Møtet er åpent for alle som vil være med og påvirke de politiske partienes toppkandidater. Publikum kan også stille spørsmål.