Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Møt partitoppene

Publisert 10.08.2011

Sørum Næringsfum, SNF, inviterer til åpent møte om næringsutvikling i Frogner Grendehus, mandag 5. september kl 1900. Samtlige partier stiller med sine toppkandidater.

Fra Arbeiderpartiet stiller Are Tomasgard, fra Sosialistisk Venstreparti kommer Jane Bråthen, fra Senterpartiet stiller Ivar Egeberg, fra Høyre møter Marianne Grimstad Hansen, fra Kristelig Folkeparti kommer Vidar Kristensen, fra Fremskrittpartiet Anette Elseth og fra Venstre Jan Tønnesen.

SNF spør toppkandidatene hva de vil gjøre for at Sørum kommune skal bli den kommunen som næringslivet foretrekker, og hvor mange arbeidsplasser de vil kunne bidra til å skape i løpet av de neste fire årene.

Møtet er åpent for alle som vil være med og påvirke de politiske partienes toppkandidater. Publikum kan også stille spørsmål.