Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

SNF-dagen 2017

13.10.2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

05.10.2017

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

16.08.2017

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

29.06.2017

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

29.06.2017

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Områdeplan for Orderudjordet

29.06.2017

SNF har i sitt høringssvar kommet med flere kommentarer til kommunens forslag til områdeplan. Her er brevet:

Frokostmøte og generalforsamling

08.03.2017

 I år blir generalforsamlingen på Meierigaarden 30. mars kl 0830. Den er kombinert med frokostmøte.

Bedriftsbesøk med ordfører

08.03.2017

 SNF har utfordret ordfører og næringsrådgiver til å besøke bedrifter i Sørum. I fjor var vi ute månedlig, i år blir det oftere. Besøkene i mars er fastlagt, og

Samferdsel på østre Romerike

20.12.2016

 Næringsforeningene i Sørum, Nes, Fet og Aurskog-Høland har siden SNF-dagen 2015 hatt en felles arbeidsgruppe som jobber med samferdselsspørsmål i vårt område.

Grunneiere må involveres

20.12.2016

 SNF har på nytt bedt kommunen involvere grunneiere som blir berørt av kommunale tiltak. 

Områdeplan for Bingen lenser og strandområdene langs Glomma

20.12.2016

Sørum kommune starter nå et planarbeid med sikte på å lage en områdeplan forBingen lenser og områdene langs Glomma. SNF har sendt brev til kommunen og påpekt at referansegruppa mangler representanter fra landbruk og grunneiere. 

Fremkommelighet til næringsområder

20.12.2016

 SNF har bedt om at kommunen bruker bar veg strategi når det gjelder brøyting og strøing av tilførselsveger til næringsområdene. Her kan du lese brevet.

SNF-dagen 2016 samlet 50 deltakere

14.11.2016

Årets SNF-dag samlet folk fra både næringslivet og kommunens administrasjon og politikere. Da SNF sin styreleder ønsket velkommen, var 50 deltakere kommet.

SNF-dagen 2016

06.10.2016

Årets SNF-dag har rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter som tema. Arrangementet går av stabelen 9. november kl 1200 - 1700 på Misjonshuset på Sørumsand. SNF-dagen er en møteplass for næringslivet og politikerne i Sørum.

Seminar om digitalisering og miljøtiltak

06.10.2016

Bygg, anlegg og eiendomssektoren i Norge representerer ca 40 % av miljøproblemene med høyt energi- og materialforbruk, kompliserte og lite effektive byggeprosesser og lav kvalitet. Dette settes det søkelys på i et seminar som SNF, Sørum kommune og Klimagruppa i Rotary arrangerer 20. oktober i Sørum Rådhus. 

Samferdsel på Østre Romerike

16.10.2015

Både Stortinget, Akershus og Østfold fylkeskommuner og næringslivet er representert når SNF, Fet Næringsråd og Aurskog Høland Utvikling setter fokus på samferdsel og infrastruktur på SNF-dagen 2015. 

SNF utfordrer partiene

26.08.2015

Tirsdag 1. september utfordrer SNF partiene i kommunen til debatt om næringsutvikling. Da kommer ordfører Mona G Mangen, ordførerkandidatene Marianne Grimstad Hansen, H, Jane Bråthen, SP, og Harald Ringstad, KrF, samt lokallagslederne Bjørn Brodwall, V, Rolf Reikvam, SV, Arne-Rune Gjelsvik, FrP, og Eline Stangeland, MDG.

Næringslivet har transportutfordringer

28.03.2015

Næringslivets transportutfordringer står i fokus på et åpent møte som næringsforeningene Sørum Næringsforum, Fet Næringsråd og Aurskog-Høland Utvikling inviterer til torsdag 16. april kl. 1900 i kommunestyresalen på Rådhuset på Sørumsand.

Frokostmøte 21. april

28.03.2015

 SNF og Building Smart Norge inviterer medlemmene i SNF til frokostmøte om digitalisering av byggeprosessen. Møtet blir på Meierigaarden i Lørenfallet 21. april kl 0800

Brev til de politiske partiene

09.03.2015

 Sørum Næringsforum har sendt brev til de politiske partiene i Sørum.

Kontorplass på Frogner

11.02.2015

Ledige kontorer i Lindebergv. 3

SNF-dagen 2014

26.11.2014

SNF-dagen ble nyttig på mange måter. Det var en fin anledning for næringslivet og kommunens politikere og adminiastrasjon å møtes, og det ble noen timer med faglig påfyll. I år ga programmet både anledning til å se bakover for å trekke linjene til dagens situasjon, og det ble anledning til å angi en retning av vegen videre.

SNF-dagen 13. november

04.11.2014

 Styret i SNF har vedtatt at SNF-dagen 2014 skal være gratis. Påmeldingsfristen er satt til 10. november. Vi minner om programmet.

Utvikling skaper verdier

20.10.2014

 SNF-dagen setter søkelys på utvikling fordi utvikling er viktig. For den enkelte, for næringslivet og for kommunen. Utvikling skaper verdier som er en forutsetning for å kunne skape trygge arbeidsplasser, gode lokalmiljøer og fine boområder.

SNF-dagen utsatt til 13. november

17.09.2014

 Dessverre har vi måttet utsette SNF-dagen til 13. november. Mer informasjon vil komme.


Arrangementet skulle som kjent vært avviklet 18. september.

SNU inviterer til klimamøte

27.08.2014

 Kan Sørum kommune bli en kommune der næringsvennlig, bærekraftig utvikling står i fokus? Dette og andre spørsmål om næringsliv og klima ønsker Klimagruppa i SNU å diskutere på et åpent møte 11. september.

Søkelys på lokal samhandling

27.08.2014

 SNF-dagen 2014 setter søkelys på lokal samhandling og hva kommune og næringsliv kan forvente av hverandre. SNF-dagen er en ettermiddagskonferanse og arrangeres 18. september på Sørumsand. 

Generalforsamling i SNF

03.04.2014

 Styreleder Per Hellne ble gjenvalgt på generalforsamlingen i SNF 27. mars. Nytt varamedlem til styret ble Espen Tønsberg, Bulk Eiendom AS, som kom inn i stedet for Øivind Homb som hadde bedt om avløsning. Blaker Sparebank sto for faglig innslag om forsikring.

SNF generalforsamling 27. mars

19.02.2014

Generalforsamlingen i SNF avvikles 27. mars kl 1900 i møtelokalene til Blaker Sparebank, Sentrumsgården Sørumsand. På programmet står også orientering fra banken om viktige forsikringsspørsmål og finansiering for næringslivet.

Miljøsertifisering i Sørum-Skolen

19.02.2014

Klimagruppa i Sørum Næringsutvikling, SNU, har tatt initiativ til Grønt-Flagg-sertifisering av Sørums skole og Sørums barnehager. Fra før har Sørumsand Barnehage og Bingsfoss ungdomsskoler hatt Grønt Flagg sertifisering som er en internasjonal miljøsertifisering.

Forslag om flere næringsarealer

19.02.2014

En arbeidsgruppe i Sørum Næringsutvikling har nylig levert en omfattende innstilling med forslag til nye nærings- og boligarealer i kommunen. Gruppa har hatt to politikere og to fra SNF som medlemmer.

Plansamarbeidets drøftingsnotat

17.12.2013

 Staten har pålagt Oslo og Akershus å samarbeide om areal- og transportplaner for å kunen takle den forventede veksten. Drøftingsdokumentet som er utarbeidet, er ikke tilfredsstillende mener SNF.

SNF-dagen 2013 avlyst

08.11.2013

 SNF-dagen 14. november 2013 er dessverre avlyst.

Åpent møte om nærings- og boligarealer

26.10.2013

 Torsdag 14. november kl 1900 inviterer arealgruppa i Sørum Næringsutvikling til åpent møte i Kommunestyresalen på Rådhuset, Sørumsand.

SNF-dagen 2013

26.10.2013

 Den 14. november arrangeres SNF-dagen 2013. Årets tema er "Lokal samhandling".Er det mulig å skape utvikling og større konkurransekraft gjennom samhandling? Kan samarbeid bidra til å styrke lønnsomhet, og hvilke verktøy har vi som kan brukes? Dette er spørsmål som reises. SNF-dagen arrangeres på Misjonshuset, Sørumsand i tiden 1200 - 1700.

Slik selger du til offentlig sektor

22.08.2013

 SNF inviterer til åpent møte om salg til offentlig sektor. Møtet holdes torsdag 5. september kl 1900 i møterommet i Sentrumsgården på Sørumsand, 4. etasje.

Lokalisering av barnehager

25.06.2013

 I forbindelse med behandlingen av ny barnehage på Fjuk i Blaker, sendte SNF brev til kommunen og påpekte viktigheten av lokalisering av barnehager. De bør ikke plasseres slik at det kan oppstå konflikt mellom beboere og næringsliv, sier SNF.

Innspill til kommunens næringsplan

25.06.2013

Sørum kommune skal utarbeide næringsplan. SNF har sendt brev til kommunen og pekt på en del forhold som bør vurderes i arbeidet med å utvikle en slik plan.

Gode muligheter, men mange uløste oppgaver

25.06.2013

 SNF har sendt brev til kommunen med kommentarer til rådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017. Næringsforumet har pekt på flere forhold som er viktige for næringslivet

Spørreundersøkelse Glommakryssing

10.04.2013

 Aurskog-Høland Utvikling ønsker å vite hva næringslivet og pendlerne mener om bompengefinansiert ny bro over Glomma. De har henvendt seg også til Sørum Næringsforum og Fet Næringsråd om saken og nå kan medlemmene si sin mening. Les mer.

Omfattende virksomhet i 2012

03.04.2013


Beretningen som styret la fram på generalforsamlingen i mars viste at Sørum Næringsforum har lagt bak seg et aktivt år. Nytt styremedlem er Torill Dølerud Bekkestad som erstatter Birgit N Engebretsen som valgte å gå ut av styret.


Interessant og lærerik dag

29.11.2012

Programmet på SNF-dagen 2012 var interessant, spennende og lærerikt. Og at Innovasjon Norge valgte å dele ut Bygdeutviklingsprisen for Akershus på konferansen, satte en ekstra spiss på arrangementet. Det viser tilbakemeldingene SNF har fått etter årets SNF-dag som samlet rundt 60 deltakere. 

Fokus på framtida

30.10.2012

 SNF-dagen 2012 arrangeres 15. november på Misjonshuset, Sørumsand. Temaet, Sørum 2040, er valgt fordi befolkningprognosene tilsier en dobling av folketallet fram mot 2014. På konferansen vil også Innovasjon Norge dele ut Bygdeutviklingsprisen for Akershus for 2012.

Positivt sted å bo, men...

19.09.2012

 SNF inviterer til medlemsmøte 25. oktober kl 1900 for å presentere kvalitativ markedsanalyse som TNS Gallup har gjennomført.

Sørum Næringsutvikling er i gang

19.09.2012

 Samarbeidsprosjektet mellom Sørum Næringsforum og Sørum kommune er kommet godt i gang.

Midler fra kommunens næringsfond

19.09.2012

 Sørum kommune har gjort kjent at det er mulighet for å søke om midler fra næringsfondet. 

Sterk vekst skaper utfordringer

20.06.2012

 SNF har nylig avgitt en uttalelse til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013-2016, rådmannens forslag. Her pekes det bl.a. på behovet for en overordnet arealplandiskusjon pga sterk befolkningsvekst.

Organisasjon for framtida

07.06.2012

 Hvordan kommunens administrasjon er organisert betyr noe for næringslivet. Det har rådmann Marius Trana tenkt på da han la om kommunens organisasjon.

Kjøp kontorrekvisita lokalt

04.06.2012

 Medlemstilbudet i SNF utvides. Nå kan medlemmene få kjøpt kontorrekvisita til medlemspriser på Sørumsand Libris.

Styrekurs 5. september

31.05.2012

 I samarbeid med Styreutvikling Romerike arrangeres styrekurs for medlemmene i SNF. Kurset er et kveldskurs og varer fra kl. 1700 - 2100.

Vil ha bedre parkeringsforhold på Sørumsand

10.05.2012

 SNF vil ha bedre parkeringsforhold på Sørumsand og har sendt brev til Jernbaneverket med krav om tiltak for å unngå at reisende opptar P-plassene foran forretningene.

SNF har inngått hotellavtale med Thon Hotels

03.05.2012

SNF har inngått hotellavtale med Thon Hotels. Rabatten er stort sett på 10 %, men varierer og er opp til 21 % på overnatting.

Kurs i markedsføring

03.05.2012

Sørum kommune arrangerer kurs i markedsføring onsdag 23. mai kl. 17-20.

Sørum kommunes næringsfond

26.04.2012

 Sørum kommune  har et næringsfond som det nå er mulig å sende søknad til. Fristen er 10. mai

Arbeidsplan 2012

11.04.2012

Generalforsamlingen i SNF har vedtatt styrets forslag til arbeidsplan. Sentralt i denne står påvirkningsarbeidet og kontakten med kommunens politiske ledelse og administrasjon.

Medlemstilbud: Styrekurs

02.04.2012

 Styret er ikke bare et lovpålagt organ for aksjeselskaper, det kan også være et meget nyttig organ. Brukt riktig og riktig sammensatt er styret den billigste konsulenten en bedrift kan ha. 

Rolig generalforsamling med gjenvalg av styret

02.04.2012

Hele styret ble gjenvalgt på SNFs generalforsamling som ble holdt 29. mars. Trond Underhaug, Meierigaarden Kro og Selskapslokaler AS, kom inn som ny varamedlem etter Egil Olsen, Esso Lørenfallet, som hadde bedt seg fritatt.

Generalforsamling i SNF

15.02.2012

 Generalforsamling i Sørum Næringsforum finner sted den 29. mars 2012 kl 1900 i møterommet til Blaker Sparebank, Sentrumsgården, Sørumsand 3. etasje. 

Presentasjoner fra SNF-dagen 2011

21.11.2011

Her finner du presentasjoner fra foredragsholdere som var med på SNF-dagen 2011

SNF-dagen 2011

19.11.2011

Sammen skal vi skape næringsutvikling i Sørum


Ordfører Are Tomasgard sa at SNF-dagen er viktig for her kan vi diskutere alt rundt næringsutvikling. Sørum kommune vokser, og ordføreren presenterte helt ferske tall. Nå har kommunen mer enn 16 000 innbyggere. Og sammen skal vi skape næringsutvikling i Sørum, sa han.


 

Mulighetene skapes

21.10.2011

 Torsdag 17. november inviterer SNF til en spennende konferanse på Sørumsand med foredragsholdere fra bl.a. NHO og Institutt for bransjeanalyse. Søkelys settes på Sørum kommune og hvordan man kan legge til rette for å skape muligheter. 

Politisk fokus på næring

29.09.2011

Sørum Næringsforum skaper resultater. Nå setter Sørum kommunes nye politiske ledelse fokus på næringsutvikling.

Møte for bedrifter vest i kommunen

28.09.2011

Har bedriftene vest i Sørum kommune spesielle utfordringer?

Dette er ett av de spørsmål som Sørum Næringsforum inviterer til å diskutere tirsdag 25. oktober kl 1700.

Retningslinjer for næringsfond i Sørum kommune

26.09.2011

På møte i Økonomi- og administrasjonsutvalget 31. august 2011 ble det vedtatt retningslinjer for næringsfondet. Retningslinjene er midlertidige og skal tas opp igjen når kommunen får avklart sin næringspolitikk. NB: Kommunen har opplyst at fristen for å søke i 2011 er 1. november.

Vellykket møte om Lørenfallet

15.09.2011

Trafikksikring og rassikring er viktig for å skape ytterligere utvikling i Lørenfallet. 

Resultatet av kommunevalget i Sørum

14.09.2011

Kommunens hjemmesider inneholder resultat av kommunevalget.  Resultatet er:

God oppslutning på debattmøte om næringsutvikling

07.09.2011

Møtet mandag 5. september var i Frogner Grendehus og samlet drøyt 50 tilhørere. Sørumsand Rotaryklubb hadde lagt møtet inn i sitt program og flere fra klubben deltok. Og samtlige partier stilte med sine listetopper.

Fokus på Lørenfallet

29.08.2011

Lørenfallet er viktig for Sørum kommune. Den sentrale beliggenheten midt i kommunen gir ikke bare klare fordeler, men også spesielle problemer som det er viktig å få løst. SNF ønsker å bidra til å få løst disse problemene. Derfor inviterer vi interesserte bedrifter i Lørenfallet til møte onsdag 14 september kl 19.00 på Meierigaarden Kro, Lørenfallet.

Møt partitoppene

10.08.2011

Sørum Næringsfum, SNF, inviterer til åpent møte om næringsutvikling i Frogner Grendehus, mandag 5. september kl 1900. Samtlige partier stiller med sine toppkandidater.

Medlemsservice SNF

09.08.2011

Medlemmene i SNF har en rekke fordeler. Noen av dem er gratis og noen er gjenstand for fakturering. Prisene som er oppgitt, er uten mva.