Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Vellykket møte om Lørenfallet

Publisert 15.09.2011

Trafikksikring og rassikring er viktig for å skape ytterligere utvikling i Lørenfallet. 

Fv 171 må gå gjennom Lørenfallet for å sikre handelsgrunnlaget, men det er nødvendig med tiltak som kan sikre fotgjengere og syklister, enten de er barn eller voksne. Det slo leder av fagråd for handel i SNF, Øivind Dahl, fast da han la fram hvordan SNF tenker om utviklingen i Lørenfallet. I den foreløpige skisse for tettstedet har SNF vurdert både behovet for rasssikring og boligområder. I drøftelsene som SNF har satt i gang, inngår også omlegging av Hoelsbekken og vurdering av den interne trafikken til boligene, samt utkjøringer til Fv 171. 

 

Representantene for bedriftene som var invitert, ga full tilslutning til de tanker som SNF kom med. Spesielt ble det presisert at det er viktig å få lagt Hoelsbekken i rør og fylt opp for å stabilisere grunnen og forhindre ras. Flere av representantene bekreftet at de har opplevd småras fordi jorda er så mettet av vann. Frykten for større ras er absolutt til stede.

 

I tillegg til at omlegging og oppfylling av Hoelsbekken vil bety rassikring og gi mulighet for mer areal til boligbygging, vil det også kunne bygges en ny, lokal veg som kan betjene boligområdene.

 

Møtedeltakerne sa seg også enige i behovet for en ny rundkjøring ved Statoil-stasjonen. Den vil lette innkjøring til Fv 171 fra Egnervegen samtidig som den vil redusere hastigheten på Fv 171.

 

På møtet fikk SNF full tilslutning til å arbeide videre etter de linjer som ble skissert.