Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

SNF-dagen 2016

Publisert 06.10.2016

Årets SNF-dag har rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter som tema. Arrangementet går av stabelen 9. november kl 1200 - 1700 på Misjonshuset på Sørumsand. SNF-dagen er en møteplass for næringslivet og politikerne i Sørum.

SNF-dagen 2016: Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter

I SNFS program for næringsutvikling heter det at SNF vil ha en arena/møteplass for næringslivet og det politiske miljøet i Sørum. Derfor arrangerer SNF den årlige SNF-dagen som vi mener kan og bør være en slik møteplass som er åpen for alle bedrifter i kommunen og for kommunens politikere og administrasjon.

Nå inviterer vi til SNF-dagen 2016 hvor vi har ”Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter” som tema. Den blir onsdag 9. november på Misjonshuset, Sørumsand og starter kl. 1200 m/lunsj.  Programmet følger vedlagt.
 
Fra Sørum kommune kommer ordfører Marianne Grimstad Hansen for å snakke om Sørum kommunes næringsstrategi og hvordan den kan bidra overfor små og mellomstore bedrifter, og næringsrådgiver Siri Bjørnstad vil snakke om hva Sørum kommune gjør for å bli attraktiv for denne type bedrifter.
 
Fra Frogner Lunsjbar kommer  leder Christina Svalestad for å gi oss et innblikk  i hverdagen for en som leder en liten bedrift.
 
Å finne riktig kompetanse er svært viktig for alle bedrifter, ikke minst for de små og mellomstore. Bodil Løkken Bendiksen som er adm. direktør i Norasondegruppen AS, vet mye om dette, og hun kommer for å gi gode råd og tips til oss andre.
 
Vår nabokommune, Ullensaker, har i mange år vært attraktiv for mange bedrifter, og mange arbeidsplasser er etablert. Tidligere ordfører, Harald Espelund, kommer for å fortelle hva kommunen gjorde for å bli så attraktiv.
 
SNF-dagen 2016 avsluttes med et innlegg som fokuserer på å skape muligheter gjennom nettverk og samarbeid. Styreleder i GründerLycke, Kari-Anne Ellingsen, har mye kunnskap om dette, og hun deler gjerne sin erfaring med andre.
 
Målet med SNF-dagen er å belyse hvordan man kan lykkes og hvordan Sørum kan bli attraktiv for næringslivet også i framtida.
 
Konferansen som starter med lunsj og er gratis, finner sted på Misjonshuset, Sørumsand, SNF-dagen 2016 blir onsdag 9. november med start kl. 1200 m/lunsj. Den varer fram til ca. kl. 1700. Påmelding innen 1. november til post@sorumforum.no .
 
Program
 
Tema: Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter
Mål for konferansen: Å belyse hvordan man kan lykkes og hvordan Sørum kan bli attraktiv for næringslivet også i framtida.
 
Kl. 1200 - 1245         Lunsj
 
Kl. 1245 - 1300         Åpning
Styreleder Per Hellne
 
Kl. 1300 – 1320       Sørum kommunes næringsstrategi – hvordan kan den bidra overfor små og mellomstore bedrifter?
                                   v/ordfører Marianne Grimstad Hansen
                                    Spørsmålsrunde
 
Kl. 1330 - 1350        Hverdagen som eier og leder i en liten og mellomstor bedrift.
v/daglig leder Christina Svalestad, Frogner Lunsjbar
 
Kl. 1350 - 1420        Riktig kompetanse er avgjørende for små og mellomstore bedrifter – hvor finner vi den?
                                   v/adm. dir. i Norasondegruppen AS, Bodil Løkken Bendiksen
Spørsmålsrunde
 
Kl. 1430 – 1450        Pause                        
 
Kl. 1450 - 1520        Hva gjorde Ullensaker for å være attraktiv overfor næringslivet?
                                   v/tidligere ordfører i Ullensaker, Harald Espelund
                                    Spørsmålsrunde
 
Kl. 1530 - 1550        Hva gjør  Sørum kommune for å bli attraktiv for små og mellomstore bedrifter?
                                    v/ næringsrådgiver Siri Bjørnstad, Sørum kommune
                                   Spørsmålsrunde
 
Kl. 1550 – 1620        Samarbeid og nettverk  skaper muligheter      
                                    v/ Styreleder GründerLycke  Kari-Anne Ellingsen
                                    Spørsmålsrunde
Kl. 1630 - 1700         Avslutning