Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

SNF-dagen 2016

Publisert 06.10.2016

Årets SNF-dag har rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter som tema. Arrangementet går av stabelen 9. november kl 1200 - 1700 på Misjonshuset på Sørumsand. SNF-dagen er en møteplass for næringslivet og politikerne i Sørum.

SNF-dagen 2016: Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter

I SNFS program for næringsutvikling heter det at SNF vil ha en arena/møteplass for næringslivet og det politiske miljøet i Sørum. Derfor arrangerer SNF den årlige SNF-dagen som vi mener kan og bør være en slik møteplass som er åpen for alle bedrifter i kommunen og for kommunens politikere og administrasjon.

Nå inviterer vi til SNF-dagen 2016 hvor vi har ”Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter” som tema. Den blir onsdag 9. november på Misjonshuset, Sørumsand og starter kl. 1200 m/lunsj.  Programmet følger vedlagt.
 
Fra Sørum kommune kommer ordfører Marianne Grimstad Hansen for å snakke om Sørum kommunes næringsstrategi og hvordan den kan bidra overfor små og mellomstore bedrifter, og næringsrådgiver Siri Bjørnstad vil snakke om hva Sørum kommune gjør for å bli attraktiv for denne type bedrifter.
 
Fra Frogner Lunsjbar kommer  leder Christina Svalestad for å gi oss et innblikk  i hverdagen for en som leder en liten bedrift.
 
Å finne riktig kompetanse er svært viktig for alle bedrifter, ikke minst for de små og mellomstore. Bodil Løkken Bendiksen som er adm. direktør i Norasondegruppen AS, vet mye om dette, og hun kommer for å gi gode råd og tips til oss andre.
 
Vår nabokommune, Ullensaker, har i mange år vært attraktiv for mange bedrifter, og mange arbeidsplasser er etablert. Tidligere ordfører, Harald Espelund, kommer for å fortelle hva kommunen gjorde for å bli så attraktiv.
 
SNF-dagen 2016 avsluttes med et innlegg som fokuserer på å skape muligheter gjennom nettverk og samarbeid. Styreleder i GründerLycke, Kari-Anne Ellingsen, har mye kunnskap om dette, og hun deler gjerne sin erfaring med andre.
 
Målet med SNF-dagen er å belyse hvordan man kan lykkes og hvordan Sørum kan bli attraktiv for næringslivet også i framtida.
 
Konferansen som starter med lunsj og er gratis, finner sted på Misjonshuset, Sørumsand, SNF-dagen 2016 blir onsdag 9. november med start kl. 1200 m/lunsj. Den varer fram til ca. kl. 1700. Påmelding innen 1. november til post@sorumforum.no .
 
Program
 
Tema: Rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter
Mål for konferansen: Å belyse hvordan man kan lykkes og hvordan Sørum kan bli attraktiv for næringslivet også i framtida.
 
Kl. 1200 - 1245         Lunsj
 
Kl. 1245 - 1300         Åpning
Styreleder Per Hellne
 
Kl. 1300 – 1320       Sørum kommunes næringsstrategi – hvordan kan den bidra overfor små og mellomstore bedrifter?
                                   v/ordfører Marianne Grimstad Hansen
                                    Spørsmålsrunde
 
Kl. 1330 - 1350        Hverdagen som eier og leder i en liten og mellomstor bedrift.
v/daglig leder Christina Svalestad, Frogner Lunsjbar
 
Kl. 1350 - 1420        Riktig kompetanse er avgjørende for små og mellomstore bedrifter – hvor finner vi den?
                                   v/adm. dir. i Norasondegruppen AS, Bodil Løkken Bendiksen
Spørsmålsrunde
 
Kl. 1430 – 1450        Pause                        
 
Kl. 1450 - 1520        Hva gjorde Ullensaker for å være attraktiv overfor næringslivet?
                                   v/tidligere ordfører i Ullensaker, Harald Espelund
                                    Spørsmålsrunde
 
Kl. 1530 - 1550        Hva gjør  Sørum kommune for å bli attraktiv for små og mellomstore bedrifter?
                                    v/ næringsrådgiver Siri Bjørnstad, Sørum kommune
                                   Spørsmålsrunde
 
Kl. 1550 – 1620        Samarbeid og nettverk  skaper muligheter      
                                    v/ Styreleder GründerLycke  Kari-Anne Ellingsen
                                    Spørsmålsrunde
Kl. 1630 - 1700         Avslutning