Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

SNF utfordrer partiene

Publisert 26.08.2015

Tirsdag 1. september utfordrer SNF partiene i kommunen til debatt om næringsutvikling. Da kommer ordfører Mona G Mangen, ordførerkandidatene Marianne Grimstad Hansen, H, Jane Bråthen, SP, og Harald Ringstad, KrF, samt lokallagslederne Bjørn Brodwall, V, Rolf Reikvam, SV, Arne-Rune Gjelsvik, FrP, og Eline Stangeland, MDG.

Alle vil få spørsmål om hvor mange arbeidsplasser de vil legge til rette for i neste periode. Behovet for flere arbeidsplasser er stort i Sørum hvis arbeidspendlingen skal bli redusert. Nå konfronteres politikerne også med løftene som ble gitt ved forrige valg i 2011.

 
Næringsutvikling har stått sentralt hos flere partier i Sørum siden forrige valg. Posisjonen inviterte like etter valget både de andre partiene og Sørum Næringsforum, SNF, til samarbeid om næringsutvikling. Ønsket om å få til en tverrpolitisk prosess endte som et mageplask da Høyre, som først var med, trakk seg ut og FrP slett ikke var interessert i å delta i det hele tatt. Likevel ble prosessen gjennomført med deltakelse av både ordfører og varaordfører i spissen, den siste som politisk prosjektleder.
 
SNF har stilt opp med deltakere fra næringslivet i alle de fokusgrupper som har arbeidet og i styret som ble etablert.
 
Nå er det nytt valg og det er tid for å konfrontere partiene med både løfter, programerklæringer og stemmegivning. Det skjer på et møte som SNF har invitert alle partiene til. Møtet som holdes i kommunestyresalen på Sørumsand tirsdag 1. september kl. 1900 er åpent, og det vil bli anledning å stille spørsmål til politikerne om deres holdning til næringsutvikling og hvordan flere arbeidsplasser skal etableres i Sørum.