Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

SNF-dagen 13. november

Publisert 04.11.2014

 Styret i SNF har vedtatt at SNF-dagen 2014 skal være gratis. Påmeldingsfristen er satt til 10. november. Vi minner om programmet.

 

Program
 
Tema: Lokal samhandling
 
Kl. 1230 - 1315         Lunsj
 
Kl. 1315 - 1330         Åpning
Styreleder Per Hellne
 
Kl. 1330 - 1400        NHOs serviceopplegg og tilbud til små og mellomstore bedrifter
                                    Regiondirektør, NHO Oslo/Akershus Nina Solli.
 
Kl. 1400 - 1430         Hva kan næringslivet forvente av en kommune?
Regiondirektør, NHO Oslo/Akershus Nina Solli.
 
Kl. 1430 - 1500         Noen tanker om næringsstrategi for Sørum
                                    Næringskonsulent Benny André Johansen, Sørum kommune.
 
Kl. 1500 – 1530        Pause                        
           
Kl. 1530 - 1600         Bedriftssamarbeidet har skapt utvikling.
                                    Salgssjef – olje og gass Steinar Gravaas, Uniteam AS                   
 
Kl. 1600 - 1630        Hva bør en (Sørum) kommune bidra med for utvikling av lokalt næringsliv?
                                    Lastebileier Harry Nilsen, Sørum Transport AS
 
Kl. 1630 – 1700       Hva kan Sørum kommune bidra med for utvikling av lokalt næringsliv?
                                    Varaordfører Ivar Egeberg, Sørum Kommune
 

 

Kl. 1700 - 1715                     Avslutning