Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

SNF-dagen 13. november

Publisert 04.11.2014

 Styret i SNF har vedtatt at SNF-dagen 2014 skal være gratis. Påmeldingsfristen er satt til 10. november. Vi minner om programmet.

 

Program
 
Tema: Lokal samhandling
 
Kl. 1230 - 1315         Lunsj
 
Kl. 1315 - 1330         Åpning
Styreleder Per Hellne
 
Kl. 1330 - 1400        NHOs serviceopplegg og tilbud til små og mellomstore bedrifter
                                    Regiondirektør, NHO Oslo/Akershus Nina Solli.
 
Kl. 1400 - 1430         Hva kan næringslivet forvente av en kommune?
Regiondirektør, NHO Oslo/Akershus Nina Solli.
 
Kl. 1430 - 1500         Noen tanker om næringsstrategi for Sørum
                                    Næringskonsulent Benny André Johansen, Sørum kommune.
 
Kl. 1500 – 1530        Pause                        
           
Kl. 1530 - 1600         Bedriftssamarbeidet har skapt utvikling.
                                    Salgssjef – olje og gass Steinar Gravaas, Uniteam AS                   
 
Kl. 1600 - 1630        Hva bør en (Sørum) kommune bidra med for utvikling av lokalt næringsliv?
                                    Lastebileier Harry Nilsen, Sørum Transport AS
 
Kl. 1630 – 1700       Hva kan Sørum kommune bidra med for utvikling av lokalt næringsliv?
                                    Varaordfører Ivar Egeberg, Sørum Kommune
 

 

Kl. 1700 - 1715                     Avslutning