Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Utvikling skaper verdier

Publisert 20.10.2014

 SNF-dagen setter søkelys på utvikling fordi utvikling er viktig. For den enkelte, for næringslivet og for kommunen. Utvikling skaper verdier som er en forutsetning for å kunne skape trygge arbeidsplasser, gode lokalmiljøer og fine boområder.

Men hvilke forventninger har næringsliv og kommunen til hverandre?  Hva kan næringslivet forvente av kommunen? Hvilke tanker har kommunen om sin næringsstrategi?  Kan samarbeid, også på tvers av kommunegrenser og mellom konkurrenter, bidra til utvikling? Ja, sier mange. Lokal samhandling er viktig og nyttig. Og kommunen må delta.
 
Disse problemstillingene setter SNF-dagen søkelys på. Dette arrangementet er en møteplass for næringslivet i Sørum og en mulighet for kommunen å møte næringslivet. SNF-dagen arrangeres 13. november kl 1230 - 1715. 
 
Regiondirektør Nina Solli, fra NHO Oslo/Akershus innleder med NHOs servicetilbud til små og mellomstore bedrifter  og fortsetter med hva næringslivet kan forvente av en kommune.
 
Næringskonsulent i Sørum kommune, Benny André Johansen, arbeider med kommunens næringsstrategi. Hvilke tanker han har, vil han redegjøre for.
 
Salgssjef - olje og gass, Steinar Gravaas, Uniteam AS, har erfart at bedriftssamarbeid  skaper utvikling. Vi får del i noen av hans erfaringer.
                      
Lastebileier Harry Nilsen, Sørum Transport AS, driver en av Sørums raskt voksende bedrifter og har klare synspunkter på hva Sørum kommune bør bidra med for utvikling av lokalt næringsliv.
                                  
Varaordfører i Sørum og politisk prosjektleder av Sørum Næringsutvikling, SNU, Ivar Egeberg avslutter SNF-dagen 2014 med å svare på utfordringen om hva kommunen kan bidra med for å utvikle lokalt næringsliv.
 
Konferansested og påmelding
SNF-dagen 2013 holdes på Misjonshuset, Industrivegen,  Sørumsand. Den starter kl. 1230 med registrering og lunsj og avsluttes ca. kl. 1715. Påmelding til konferansen innen 6. november2014. Konferanseavgiften, kr 400 for individuelle medlemmer i SNF, kr 500 for koll. tilsluttede og ikke-medlemmer, innbetales til SNFs konto nr. 1321.14.54282 samtidig med påmelding.