Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

SNU inviterer til klimamøte

Publisert 27.08.2014

 Kan Sørum kommune bli en kommune der næringsvennlig, bærekraftig utvikling står i fokus? Dette og andre spørsmål om næringsliv og klima ønsker Klimagruppa i SNU å diskutere på et åpent møte 11. september.

SNU inviterer til møte 11. september
 
Klimagruppa i Sørum Næringsutvikling (SNU) inviterer til åpent møte om «Den grønne kommunen» torsdag 11. september 2014 kl. 18.00-20.00 i kommunestyresalen, Sørum rådhus.
 
Gruppa har invitert Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero til å innlede om hva kommunen kan gjøre for bærekraftig og grønn utvikling. En sentral problemstilling blir «Hvordan kan Sørum bli en kommune for mest mulig næringsvennlig bærekraftig utvikling?»
 
SNU håper på bredt oppmøte og engasjert dialog under møtet. Politikere, administrasjon, lag og foreninger og det brede lag av befolkningen ønskes velkommen!
 
 
SNU byr på kaffe og enkel servering under møtet.
 

Vel møtt!