Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

SNU inviterer til klimamøte

Publisert 27.08.2014

 Kan Sørum kommune bli en kommune der næringsvennlig, bærekraftig utvikling står i fokus? Dette og andre spørsmål om næringsliv og klima ønsker Klimagruppa i SNU å diskutere på et åpent møte 11. september.

SNU inviterer til møte 11. september
 
Klimagruppa i Sørum Næringsutvikling (SNU) inviterer til åpent møte om «Den grønne kommunen» torsdag 11. september 2014 kl. 18.00-20.00 i kommunestyresalen, Sørum rådhus.
 
Gruppa har invitert Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero til å innlede om hva kommunen kan gjøre for bærekraftig og grønn utvikling. En sentral problemstilling blir «Hvordan kan Sørum bli en kommune for mest mulig næringsvennlig bærekraftig utvikling?»
 
SNU håper på bredt oppmøte og engasjert dialog under møtet. Politikere, administrasjon, lag og foreninger og det brede lag av befolkningen ønskes velkommen!
 
 
SNU byr på kaffe og enkel servering under møtet.
 

Vel møtt!