Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Søkelys på lokal samhandling

Publisert 27.08.2014

 SNF-dagen 2014 setter søkelys på lokal samhandling og hva kommune og næringsliv kan forvente av hverandre. SNF-dagen er en ettermiddagskonferanse og arrangeres 18. september på Sørumsand. 

 Lokal samhandling gir konkurransekraft og utvikling

 Er dette bare en tom påstand eller har det noe for seg? Kan samarbeid, også på tvers av kommunegrenser og mellom konkurrenter, bidra til utvikling? Ja, hevder mange. Lokal samhandling er viktig og nyttig. Derfor er dette temaet for årets SNF-dag 18. september.
 
SNF-dagen er en møteplass for næringslivet i Sørum og en mulighet for kommunen å møte næringslivet.
 
SNF-dagen starter med enkel lunsj kl. 1230. Foredragsholderne  har en ting felles: De har spesiell kunnskap om og synspunkter på årets tema.
 
Regiondirektør Nina Solli, fra NHO Oslo/Akershus kommer for å si noe om hva næringslivet kan forvente seg av en kommune. Hun vil også redegjøre for deres servicetilbud til små og mellomstore bedrifter.
 
Spesialrådgiver Ola Kr. Rusaanes, Innovasjon Norge,  redegjør for suksessfaktorer for næringsutvikling.
 
Salgssjef - olje og gass, Steinar Gravaas, Uniteam AS, har erfart at bedriftssamarbeid har skapt utvikling. Vi får del i noen av hans erfaringer.
                       
Lastebileier Harry Nilsen, Sørum Transport AS, driver en av Sørums raskt voksende bedrifter. Han vil komme med sine synspunkter på hva Sørum kommune bør bidra med for utvikling av lokalt næringsliv.
                                   
Varaordfører i Sørum og politisk prosjektleder av Sørum Næringsutvikling, SNU, Ivar Egeberg avslutter SNF-dagen 2014 med å svare på utfordringen om hva kommunen kan bidra med for å utvikle lokalt næringsliv.
 
Konferansested
SNF-dagen 2013 holdes på Misjonshuset, Industrivegen,  Sørumsand. Den starter kl. 1230 med registrering og lunsj og avsluttes kl. 1700.
 
Påmelding - Konferanseavgift
Påmelding til konferansen innen 10. september 2014. Konferanseavgiften, kr 400 for individuelle medlemmer i SNF, kr 500 for koll. tilsluttede og ikke-medlemmer, innbetales til SNFs konto nr. 1321.14.54282 samtidig med påmelding.