Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Generalforsamling i SNF

Publisert 03.04.2014

 Styreleder Per Hellne ble gjenvalgt på generalforsamlingen i SNF 27. mars. Nytt varamedlem til styret ble Espen Tønsberg, Bulk Eiendom AS, som kom inn i stedet for Øivind Homb som hadde bedt om avløsning. Blaker Sparebank sto for faglig innslag om forsikring.

 Styreleder Per Hellne ble valgt til møteleder og styrte generalforsamlingen hvor 12 medlemsbedrifter var representert, med stø hånd. Både styrets beretning, det fremlagte regnskap, budsjett og arbeidsplan ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre kontingentsystemet slik at det baseres på antall årsverk bedriften har. Vedtaket i saken lyder:

Vedtak:  Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag om endring av kontingentsystemet slik at kontingenten fastsettes ut fra antall årsverk i bedriften. Dersom det opereres med flere delte årsverk, summeres disse. Er et årsverk mindre enn 50 % av helt årsverk, regnes dette ikke med når kontingenten fastsettes.

For 2015 fastsettes kontingenten til:
Antall årsverk
Kontingent
Serviceavg. eks. mva.
Sum
1 - 5
Kr. 800.-
Kr. 1600.-
Kr. 2400.-
6 – 20
Kr. 800.-
Kr. 2600.-
Kr. 3400.-
21 - ++
Kr. 800.-
Kr. 3600.-
Kr. 4400.-
 

 Dersom medlemskapet er for en bedrift med hovedkontor utenfor Sørum, er det størrelsen på avdelingen i kommunen som legges til grunn ved kontingentberegningen.

To av paragrafene i vedtektene ble  også besluttet endret. 
 
Faglig innslag
Blaker Sparebank hadde påtatt seg det faglige innslaget. Lars Andresen informerte om pensjon og nye bestemmelser i OTP, og Jan Helge Olsen tok for seg yrkesskadeforsikring. Deres innlegg er tilgjengelige for medlemmer i SNF.