Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Generalforsamling i SNF

Publisert 03.04.2014

 Styreleder Per Hellne ble gjenvalgt på generalforsamlingen i SNF 27. mars. Nytt varamedlem til styret ble Espen Tønsberg, Bulk Eiendom AS, som kom inn i stedet for Øivind Homb som hadde bedt om avløsning. Blaker Sparebank sto for faglig innslag om forsikring.

 Styreleder Per Hellne ble valgt til møteleder og styrte generalforsamlingen hvor 12 medlemsbedrifter var representert, med stø hånd. Både styrets beretning, det fremlagte regnskap, budsjett og arbeidsplan ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre kontingentsystemet slik at det baseres på antall årsverk bedriften har. Vedtaket i saken lyder:

Vedtak:  Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag om endring av kontingentsystemet slik at kontingenten fastsettes ut fra antall årsverk i bedriften. Dersom det opereres med flere delte årsverk, summeres disse. Er et årsverk mindre enn 50 % av helt årsverk, regnes dette ikke med når kontingenten fastsettes.

For 2015 fastsettes kontingenten til:
Antall årsverk
Kontingent
Serviceavg. eks. mva.
Sum
1 - 5
Kr. 800.-
Kr. 1600.-
Kr. 2400.-
6 – 20
Kr. 800.-
Kr. 2600.-
Kr. 3400.-
21 - ++
Kr. 800.-
Kr. 3600.-
Kr. 4400.-
 

 Dersom medlemskapet er for en bedrift med hovedkontor utenfor Sørum, er det størrelsen på avdelingen i kommunen som legges til grunn ved kontingentberegningen.

To av paragrafene i vedtektene ble  også besluttet endret. 
 
Faglig innslag
Blaker Sparebank hadde påtatt seg det faglige innslaget. Lars Andresen informerte om pensjon og nye bestemmelser i OTP, og Jan Helge Olsen tok for seg yrkesskadeforsikring. Deres innlegg er tilgjengelige for medlemmer i SNF.