Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Forslag om flere næringsarealer

Publisert 19.02.2014

En arbeidsgruppe i Sørum Næringsutvikling har nylig levert en omfattende innstilling med forslag til nye nærings- og boligarealer i kommunen. Gruppa har hatt to politikere og to fra SNF som medlemmer.

Arbeidsgruppa har vært ledet av Geir Kalheim, AP. Den andre politikeren har vært Roy Merli, H. SNFs representanter i gruppa har vært Dag Kjensjord og Rasmus Os

Den rapporten som er laget, er et direkte resultat av de initiativ SNF tok da SNF ble stiftet og som ble fulgt opp av de politiske partier som sitter i posisjon i Sørum. Gruppa har levert en solid og omfattende rapport. Nå er det opp til kommunen å føre arbeidet videre. Kommunens ledelse ønsker mange innspill til rapporten, og ikke minst er det viktig at næringslivet kommer med sitt syn.

Arealgruppas ferdige notat er lagt ut på kommunens nettsider. Nettsaken har adresse

http://www.sorum.kommune.no/oensker-flere-naeringsarealer-langs-e6.5387310-137462.html

Hele rapporten finner du på:

http://www.sorum.kommune.no/getfile.php/2534049.1502.fvfsqvfycx/SNU+-+Arealnotat+-+Februar+2014.pdf