Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

God oppslutning på debattmøte om næringsutvikling

Publisert 07.09.2011

Møtet mandag 5. september var i Frogner Grendehus og samlet drøyt 50 tilhørere. Sørumsand Rotaryklubb hadde lagt møtet inn i sitt program og flere fra klubben deltok. Og samtlige partier stilte med sine listetopper.

Samtlige partier møtte med sine topp-politikere:

Jane Bråthen, SV, Are Tomasgard, AP, Ivar Egeberg, SP, Marianne Grimstad Hansen, H, Anette Elseth, FrP, Vidar Kristensen, KrF, og Jan Tønnessen, V.

Debatten bar nok preg av at det er valgkamp og alle partiene ”ville” og ”skulle” mye, bare de kom i posisjon. Sånn sett reiste debatten flere spørsmål enn den ga svar, men vi fikk noen avklaringer. De viktigste var:

Alle politikere i panelet mener det er et behov for en ny næringspolitikk i Sørum.
Alle politikere i panelet erkjenner at tilførselsvegen til industrien på Ausenfjellet er for dårlig. Den må enten utbedres eller det må bygges ny veg snarest. Tettstedsutvikling skal gjennomgås og drøftes. 

Det skal på tverrpolitisk basis diskuteres og formuleres en visjon for utvikling av Sørum. Ref det som ble gjort i Drammen. 

Alle partiene vil ha nær kontakt med SNF i det videre arbeid.

Andre temaer som ble berørt, var:

Politikerne erkjenner at næringslivet må ha forutsigbare rammevilkår og dette må vektlegges.

Det er behov for å utvikle langsiktige planer som må følges

Kommunikasjon internt i kommunen er for dårlig.

Flere ønsket å tenke stort, jf. forslaget om et interkommunalt badeland på Frogner.

Eiendomsskatt er stridsspørsmål. Høyre, FrP og Venstre vil fjerne den.

Sørum trenger næringsområder til ulike næringstyper, for eksempel teknologi, handel, og industri.

Omreguleringsprosess for Krogstad er i gang. 

Sørum trenger flere arbeidsplasser for å redusere pendling til arbeid. I dag pendler 70 % av de yrkesaktive ut av kommunen for å komme på jobb.

Kultur og reiseliv bør utvikles som næring.

På Sørumsand må publikumsfunksjoner som NAV og Bibliotek flyttes tilbake til sentrum.

Politikere og befolkning må ”framsnakke” Sørum for å skape en positiv holdning. 

Alle partiene ønsker tett samarbeid med SNF og SNF vil følge opp dette møtet og invitere alle partiene etter valget.