Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Åpent møte om nærings- og boligarealer

Publisert 26.10.2013

 Torsdag 14. november kl 1900 inviterer arealgruppa i Sørum Næringsutvikling til åpent møte i Kommunestyresalen på Rådhuset, Sørumsand.

 Mer informasjon om møtet finner du her userfiles/file/Invitasjon%20%C3%A5pent%20m%C3%B8te%2014_11_2013.pdf