Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Fokus på framtida

Publisert 30.10.2012

 SNF-dagen 2012 arrangeres 15. november på Misjonshuset, Sørumsand. Temaet, Sørum 2040, er valgt fordi befolkningprognosene tilsier en dobling av folketallet fram mot 2014. På konferansen vil også Innovasjon Norge dele ut Bygdeutviklingsprisen for Akershus for 2012.

 Dagens grep avgjør morgendagens innhold

Det vi gjør i dag avgjør hvordan vi har det i morgen. Derfor er det viktig at dagens beslutninger  ikke bare tar hensyn til erfaringer vi og andre har, men også til det vi vet om fremtiden.
 
Årets SNF-dag skal bidra til å skape grunnlag for riktige beslutninger for fremtiden. Derfor har vi valgt Sørum 2040 som tema. Målet for konferansen er klart: SNF ønsker å skape en møteplass for næringslivet i Sørum og gi kommunen en mulighet for å møte næringslivet, og vi ønsker å få del i og lære av andres utviklingssuksesser.
 
Programmet
Vi vet at utviklingssuksesser finnes. Drammen er ett eksempel. Fra Drammen kommer ordfører Tore Opdal Hansen. Han deler gjerne sine erfaringer med oss.
 
En annen med erfaring fra utvikling er Per Berg, investor og utbygger. Hva skjer når vi slipper utbyggerne til? De setter definitivt spor etter seg.
 
Innovasjon Norge kommer også for å markere en suksesshistorie med utdelingen av  Bygdeutviklingsprisen for Akershus for 2012.
 
Fremtidens byer og tettsteder er mange opptatt av. Befolkningen vil bli doblet i løpet av noen få år. Hvem og hvor mange bor i Sørum i 2040, og hvor bor de? Seniorforsker Helge Brunborg i SSB, tidligere professor, dr. ing. Svein Haagenrud og kommunens varaordfører Ivar Egeberg er utfordret for å komme med synspunkter på dette.
 
I 2040 er Frogner og Sørumsand to vellykkede småbyer. Hvilke grep må tas for en vellykket utvikling her? Det vil TNS Gallup snakke om med bakgrunn i SNFs kvalitative markedsanalyse.
 
SNF ønsker også å høre de politiske partiers prioriteringer. De har fått 5 minutter hver til å komme med sine konkrete tiltak for å gjøre Sørum enda bedre.
 
SNF-dagen 2012 avsluttes med et innlegg av ordfører Are Tomasgard. Vi sa til han Tenk om…. – og ba han komme med en visjon for Sørum i 2040. Sporty som han er, aksepterte han utfordringen.
 
SNF-dagen 2011 holdes på Misjonshuset, Industrivegen,  Sørumsand. Den starter kl. 1000 med registrering og kaffe og avsluttes kl. 1620.
 
Påmelding - Konferanseavgift
Påmelding som må være SNF i hende innen 10. november 2011, gjøres på post@sorumforum.no. Konferanseavgiften, kr 400 for individuelle medlemmer i SNF, kr 500 for koll. tilsluttede og kr 700 for ikke-medlemmer, innbetales til SNFs konto nr 1321.14.54282 samtidig med påmelding. For kommunens politikerne er SNF-dagen gratis. Deres deltakeravgift dekkes.
 
Fullstendig program
Kl. 1000 - 1030         Registrering og kaffe
Kl. 1030 – 1040        Åpning, velkommen v/styreleder Per Hellne
Kl. 1040 - 1115:       Fremtidens byer og tettsteder – hvordan gjøre dem bærekraftige?
                                    v/dr. ing. Svein Haagenrud
 
Kl. 1115-1145:         Slipp utbyggere til – de sitter ofte med nøkkelen.
                                   v/utbygger og investor Per Berg
 
Kl 1145- 1200:         Utdeling av Bygdeutviklingsprisen for Akershus
v/Innovasjon Norge
 
Kl. 1200-1245:         Lunsj
 
Kl. 1245 – 1300:      Kulturelt innslag
 
Kl. 1300 - 1330:       Hvem og hvor mange bor i Sørum i 2040?
v/seniorforsker Helge Brunborg, SSB
 
Kl 1330-1400:          Vi tenkte langsiktig og satset
v/ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen
 
Kl 1400 -1420:         Kaffepause
                                   
Kl 1420- 1440:         Hvor skal de bo, har vi plass til dem?
v/varaordfører Ivar Egeberg.
                                  
Kl 1440- 1500:         Sørumsand og Frogner – to vellykkede småbyer. Noen grep må tas. Vet vi om noen?
v/ seniorkonsulentene Sjur Egstad og Håkon Korsgård, TNS Gallup
 
Kl 1500 - 1550:        Dette må vi gjøre for et bedre Sørum… Partienes tiltaksliste: H: 5 min, FrP: 5 min, V: 5 min, SV: 5 min, AP: 5 min, SP: 5 min, KrF: 5 min.
 
Kl 1550 – 1610:        Tenk om… – En visjon for Sørum i 2040
v/ordfører Are Tomasgard
 
Kl 1610 - 1620:        Avslutning v/styreleder Per Hellne