Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Fokus på Lørenfallet

Publisert 29.08.2011

Lørenfallet er viktig for Sørum kommune. Den sentrale beliggenheten midt i kommunen gir ikke bare klare fordeler, men også spesielle problemer som det er viktig å få løst. SNF ønsker å bidra til å få løst disse problemene. Derfor inviterer vi interesserte bedrifter i Lørenfallet til møte onsdag 14 september kl 19.00 på Meierigaarden Kro, Lørenfallet.

Lørenfallet viktig

På møtet vil vi gi en orientering om Sørum Næringsforum, presentere noen tanker vi har gjort oss om Lørenfallet og gjennom diskusjon ta i mot innspill og tanker som dere i Lørenfallet har. Det vil bli en enkel servering. Fra SNF vil styreleder Per Hellne, leder av fagråd for handel og eiendom handel, Øivind Dahl, og daglig leder Gunnar Apeland delta. Velkommen