Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Positivt sted å bo, men...

Publisert 19.09.2012

 SNF inviterer til medlemsmøte 25. oktober kl 1900 for å presentere kvalitativ markedsanalyse som TNS Gallup har gjennomført.

Kommunen er god å bo i, men det er mye å ta fatt i, sier innbyggerne også.
 
Den kvalitative markedsanalysen som TNS Gallup har gjennomført for SNF, gir noen svar og den peker på forhold som bør tas alvorlig hvis kommunen ikke skal sakke ytterligere akterut. Her er noen konklusjoner
 
Tilfredshet med å bo i Sørum kommune var jevnt over høy.
Lite initiativ til utvikling fra kommunens side
Det er tatt sene og ikke optimale grep for tilrettelegging og utbygging av boligfelt og næringsvirksomhet.
Sørumsand er ikke lenger et naturlig livskraftig kommunesentrum i levende utvikling.
Kulturhistorie og andre muligheter er for lite utnyttet til en ”levende hverdag”.
 
Og her er noe av det som bør gjøres:
 
Løse trafikksituasjonen på Lørenfallet
Ta beslutning om det også skal utvikles et sentrum på Frogner, og på hvilket nivå.
Utarbeide en helhetlig plan med samarbeid mellom Kommune, bank og Næringsråd for optimal lokalisering av nye boligfelt og næringsarealer.
 
Medlemsmøtet er den 25. oktober kl 1900 i møterommet til Blaker Sparebank, Sentrumsgården 4. etasje, Sørumsand.