Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Sørum Næringsutvikling er i gang

Publisert 19.09.2012

 Samarbeidsprosjektet mellom Sørum Næringsforum og Sørum kommune er kommet godt i gang.

 Nylig var alle prosjektgruppene samlet til møte. Det er opprettet følgende grupper:

Gruppe for utvikling av næringsarealer:
Fra partiene: Leder: Geir Kalheim, AP, og Roy Mærli, H,
Fra SNF: Rasmus Os, Fauna Eiendom, og Dag Kjensjord, Madan AS.
 
Hovedgruppe for tettstedstedsutvikling:
Leder Vidar Kristensen, KrF, Mona Øyen, AP, og Simen Gjersvoll Osland, Høyre.
Fra SNF: Per Hellne, Øivind Dahl og ass. banksjef Fred Gornitshni, Blaker Sparebank
 
Gruppe for kultur, nærturisme og næring:
Leder Marianne Grimstad Hansen, H, og Svein Sandnes, AP.
Fra SNF oppnevnes: Steinar Gravås og Rita Nyborg
 
Gruppe for klima og miljø
Leder Bjørn Brodwall, V, og Mona Granbakken Mangen, AP.
Fra SNF: Svein Haagenrud og Helge Njaa, Goodtech Environment Sørumsand AS
 
Styret er også enig i at det kan opprettes undergrupper, men behovet for slike kan den enkelte hovedgruppe vurdere og eventuelt opprette.
 
Varaordfører Ivar Egeberg er koordinerende prosjektleder.
 
Styret i SNU ledes av ordfører Are Tomasgard.  SNFs styreleder Per Hellne er nestleder. Styret forøvrig består av Jane Bråthen, Svein Aalling, Bodil Løkken Bendiksen og Steinar Gravås.
 
Sekretariatet ivaretas inntil videre av SNF.