Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Sørum Næringsutvikling er i gang

Publisert 19.09.2012

 Samarbeidsprosjektet mellom Sørum Næringsforum og Sørum kommune er kommet godt i gang.

 Nylig var alle prosjektgruppene samlet til møte. Det er opprettet følgende grupper:

Gruppe for utvikling av næringsarealer:
Fra partiene: Leder: Geir Kalheim, AP, og Roy Mærli, H,
Fra SNF: Rasmus Os, Fauna Eiendom, og Dag Kjensjord, Madan AS.
 
Hovedgruppe for tettstedstedsutvikling:
Leder Vidar Kristensen, KrF, Mona Øyen, AP, og Simen Gjersvoll Osland, Høyre.
Fra SNF: Per Hellne, Øivind Dahl og ass. banksjef Fred Gornitshni, Blaker Sparebank
 
Gruppe for kultur, nærturisme og næring:
Leder Marianne Grimstad Hansen, H, og Svein Sandnes, AP.
Fra SNF oppnevnes: Steinar Gravås og Rita Nyborg
 
Gruppe for klima og miljø
Leder Bjørn Brodwall, V, og Mona Granbakken Mangen, AP.
Fra SNF: Svein Haagenrud og Helge Njaa, Goodtech Environment Sørumsand AS
 
Styret er også enig i at det kan opprettes undergrupper, men behovet for slike kan den enkelte hovedgruppe vurdere og eventuelt opprette.
 
Varaordfører Ivar Egeberg er koordinerende prosjektleder.
 
Styret i SNU ledes av ordfører Are Tomasgard.  SNFs styreleder Per Hellne er nestleder. Styret forøvrig består av Jane Bråthen, Svein Aalling, Bodil Løkken Bendiksen og Steinar Gravås.
 
Sekretariatet ivaretas inntil videre av SNF.